Publikacje

Nie umiem dziękować Ci, Panie...

"Książka nie umiem dziękować Ci, Panie..." to księga pamiątkowa dedykowana ks. dr. prałatowi Zygmuntowi Lubienieckiemu z okazji zakończenia pracy duszpasterskiej w parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach.

Rys historyczny budowy kościoła i powstania parafii

Plany budowy kościoła dla mieszkańców Szczepanowic, Wójtowej Wsi, Winowa oraz sąsiednich miejscowości powstały w XIX w.

Nasza parafia

Parafia pw. św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach

Rys historyczny parafii

W interesującym nas 91-leciu istnienia parafii św. Józefa zmieniały się historycz­ne uwarunkowania, co powodo­wało, że różne też były modele duszpasterskie, które w poszczególnych okresach czasu mogły być przez pasterzy i pa­rafian realizowane.

Dawni duszpasterze

Księża Proboszczowie oraz Księża Wikarzy posługujący w parafii św. Józefa.