Najważniejsze informacje

Wiele wydarzeń dzieje się w naszej wspólnocie parafialnej.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniami, intencjami, czy też kalendarium wydarzeń.


------------------------------------------------------------------------------------

Image

Porządek nabożeństw

Czytaj więcej

Intencje parafialne

Czytaj więcej

Ogłoszenia

Czytaj więcej

parafialne

Czytaj więcej

Aktualności

Dzieci Maryi zapraszają!

Serdecznie zapraszamy wszystkie nowe dziewczyny, które chcą dołączyć do grupy Dzieci Maryi w naszej parafii.

Read More

DOŻYNKI PARAFIALNE

Serdecznie zapraszamy!

Read More

Duchowe pielgrzymowanie - Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Jutro rano (15.08) o godz. 8.30 z kościoła św. Jacka w Opolu wyruszy piesza pielgrzymka diecezjalna na Jasną Górę.

Read More

Informacje parafialne

Najważniejsze informacje związane z życiem naszej parafii

Protokół przedmałżeński

Protokół przedmałżeński

Przed ślubem narzeczeni muszą wypełnić protokół przedślubny.


Prosimy narzeczonych o telefoniczne ustalenie terminu spisania protokołu przedślubnego na 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa.

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna

Czynna od poniedziałku do piątku 7.00-8.00 oraz w poniedziałek, środa, piątek 18.30-19.30.


W razie wezwania do chorego lub w sprawie zgłoszenia pogrzebu czynna również poza godzinami urzędowania.

Sakrament pokuty

Sakrament pokuty

Okazja do spowiedzi św. w tygodniu przed każdą ranną i wieczorną Mszą św.


Natomiast w niedzielę 15 minut przed Mszą św. dla tych, którzy nie mogli skorzystać z tego sakramentu w tygodniu.

DUSZPASTERZE

Księża pracujący w naszej parafii

ks. Sławomir Pawiński
ks. Sławomir PawińskiProboszcz
ks. Dariusz Karbowski
ks. Dariusz KarbowskiWikariusz
ks. Marcin Jaśkowski
ks. Marcin JaśkowskiWikariusz

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami, najmilszy nasz Stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do świętości, Mężu sprawiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, najdroższy Karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus.

Wierny Opiekunie, któremu został powierzony najdroższy Skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie polecam… Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz. Amen.

Sakramenty Święte

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego "Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją". Sakramenty obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego.

Zobacz wszystkie sakramenty.

Chrzest Święty

Udzielanie: Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy w naszej parafii w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o g. 11.30.

Namaszczenie Chorych

W każdej chwili, w razie potrzeby można wezwać kapłana, aby udzielił sakramentu chorych. W I sobotę każdego m-ca odwiedzamy naszych chorych w ich domach

Małżeństwa

Do uzgodnienia w kancelarii parafialnej na minimum 3 m-ce przed planowaną datą. Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

Zobacz co się dzieje w naszej parafii

Aktualności

Wydarzenia z życia parafialnego

Zapraszamy, zwłaszcza osoby chore oraz spoza parafii, do korzystania z transmisji online z naszego kościoła parafialnego. 

Zachęcamy do zobaczenia naszej parafii oraz wydarzeń w obiektywie aparatu. Serdecznie zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Zapraszamy do słuchania audycji Radiu Doxa. Jest to diecezjalna rozgłośnia, która realizuje swój program o charakterze społeczno-misyjnym.

Aktualności

Wydarzenia z życia parafialnego

Dzieci Maryi zapraszają!

Serdecznie zapraszamy wszystkie nowe dziewczyny, które chcą dołączyć do

DOŻYNKI PARAFIALNE

Serdecznie zapraszamy!

Duchowe pielgrzymowanie - Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Jutro rano (15.08) o godz. 8.30 z kościoła św. Jacka w Opolu wyruszy piesz

Client 4
Client 1
Client 2
Client 4
Client 5
Client 2