Grupy

Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza

W każdej parafii przy ołtarzu posługują ministranci i lektorzy, czyli liturgiczna służba ołtarza.

Szafarze

Szafarze

„Tam, gdzie doradza konieczność Kościoła, z braku szafarzy, także świeccy (...) mogą rozdzielać Komunię Świętą, zgodnie z przepisami prawa” (kan. 230 § 3KPK).

Dzieci Maryi

Dzieci Maryi

Stowarzyszenie Dzieci Maryi obejmuje młode dziewczęta, które chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.

Rodziny Szensztackie

Rodziny Szensztackie

Centrum i kolebką Dzieła Szensztackiego jest sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Szensztat (niem.: Schönstatt), koło Koblencji nad Renem.

Kandydaci do Bierzmowania

Kandydaci do Bierzmowania

W diecezji opolskiej obowiązuje Instrukcja Biskupa Opolskiego mówiąca o trzyletnim przygotowaniu do bierzmowania, które obejmuje klasy VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej

Schola

Schola

Schola liturgiczna jest to obecnie grupa dziewcząt, skupiająca utalentowane uczennice zwłaszcza ze szkół podstawowych. 

Parafialna Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska

Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) jest wspieranie proboszcza, jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego (I Synod Diecezji Op.).

Chór

Chór

Chór Parafialny spotyka się raz w tygodniu we wtorek o g. 19.00, aby wraz ze swoim dyrygentem p. Henrykiem Wierzgallą ćwiczyć repertuar.

Bractwo św. Józefa

Bractwo św. Józefa

Bractwo św. Józefa już na stałe wpisała się w rzeczywistość i przestrzeń Kościoła Opolskiego.

Orkiestra

Orkiestra

Orkiestra Dęta Parafii św. Józefa i Dzielnicy Opole – Szczepanowice powstała w 1981 roku.

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec

Pierwowzorem człowieka różańcowego jest Maryja.