Aktualności

Zagłosuj na Orkiestrę - Marszałkowski Budżet Obywatelski

Do 25 lutego trwa głosowanie w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim. W tym roku można zagłosować na projekt naszej Orkiestry. Gotąco do tego zachęcamy!

W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy województwa opolskiego; w przypadku, gdy głosującym jest mieszkaniec, który w dniu głosowania nie ukończył 16 roku życia wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

Zadanie pod nazwą "Muzykomania - nasze hobby to wspólne muzykowanie" .

Opis zadania:
Wspieranie rozwoju dziecięco-młodzieżowej orkiestry dętej Opole-Szczepanowice ma na celu wspieranie procesów edukacyjnych dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie, w tym również młodzieży z rodzin niezamożnych nie mającej możliwości kształcenia się w szkole muzycznej. Podstawowym założeniem zadania jest kontynuacja działań związanych z rozwojem dziecięco-młodzieżowej orkiestry dętej, zespołu muzycznego, który będzie wspierał indywidualne talenty jego członków poprzez doskonalenie umiejętności gry na dętych instrumentach muzycznych a poprzez systematyczne próby, występy zespołowe, warsztaty pod okiem doświadczonego dyrygenta będzie uświetniał imprezy kulturalno - muzyczne organizowane na terenie miasta, powiatu i województwa. Projekt dedykowany jest w szczególności dla dzieci i młodzieży chcących rozwijać swoje zdolności muzyczne, ale również dla mieszkańców województwa i powiatu opolskiego, miasta Opola oraz sąsiadujących powiatów poprzez uczestnictwo w koncertach organizowanych przez ww. zespół.

Głosować można na stronie: https://glosowanie.opolskie.pl/

Link do filmiku z instrukcją głosowania: https://www.youtube.com/watch?v=56mweTXXh4o&t=8s