Aktualności

Wizytacja biskupa

Drodzy Parafianie!


Na kilka dni przed spotkaniem w Waszej parafii z okazji wizytacji kanonicznej w dekanacie Opole-Szczepanowice przesyłam Wam słowa pasterskiego pozdrowienia i serdeczną prośbę o modlitwę, by łaska Boża wspierająca ludzkie wysiłki pozwoliła nam dobrze przeżyć ten czas. Chcę go wykorzystać na wspólne z Wami trwanie na modlitwie przed Panem, słuchanie słowa Bożego i dzielenie się nim oraz na budzenie odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła.


Osobiście bardzo cieszę się z perspektywy wypełnienia pośród Was jednego z istotnych pasterskich zadań biskupa. Słowo «wizytacja» budzi czasem skojarzenia negatywne i niesłusznie sugeruje wyłącznie wymiar kontrolny i oceniający przybycia biskupa do parafii. Zrealizowali go już w minionych tygodniach moi kurialni współpracownicy. Wnioskami z tej kontroli podzielę się z Waszym Duszpasterzem i z Parafialną Radą Duszpasterską, ale zleconą mi przez Kościół wizytę w Waszej parafii chciałbym potraktować niemal wyłącznie jako czynność apostolską, którą opisuje św. Jan Paweł II w jednym z dokumentów Kościoła o wymownym tytule: «Pasterze owczarni». Czytamy w nim, że «w takich chwilach biskup najbardziej zbliża się do swojego ludu w sprawowaniu posługi słowa, uświęcania i pasterskiego przewodzenia, wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi, mogąc ofiarować każdemu słowo nadziei. (…) Przeprowadzona w ten sposób wizyta pasterska objawia się w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój».


Licząc na takie właśnie przeżycie zbliżającego się spotkania w Waszej parafii z serca Wam błogosławię i gorąco zachęcam, byście w najbliższych dniach, pośród licznych starań o dobro i zabiegania o godne życie, zechcieli ofiarować Panu Bogu i Kościołowi szczególny dar swojego czasu, modlitwy i otwartego na Boże natchnienia serca. Wierzę, że – zachęceni realizowanym w Kościele w Polsce programem duszpasterskim – będziemy mogli razem, wierni świeccy, kapłani i biskup, zwłaszcza przez wspólnie celebrowaną Eucharystię, sakrament chorych oraz nabożeństwa «uczestniczyć we wspólnocie Kościoła», doświadczyć go jako bratersko-siostrzanej wspólnoty i umocnić się wzajemnie w dziele jego ciągłego budowania.

Szczęść Wam Boże i do zobaczenia
† Waldemar Musioł
biskup pomocniczy diecezji opolskiej