23.12 - Podporo Rodzin

Święty Józefie, Podporo Rodzin - módl się za nami

22.12 - Opiekunie Dziewic

 Święty Józefie, Opiekunie Dziewic - módl się za nami

21.12 - Ozdobo Życia Rodzinnego

Święty Józefie, Ozdobo Życia Rodzinnego - módl się za nami

18.12 - Wzorze Pracujących

Święty Józefie, wzorze pracujących - módl się za nami

17.12 - Miłośniku Ubóstwa

Święty Józefie, Miłośniku Ubóstwa - módl się za nami

16.12 - Zwierciadło Cierpliwości

Święty Józefie, Zwierciadło Cierpliwości - módl się za nami.

15.12 - Józefie Najposłuszniejszy i Najwierniejszy

Święty Józefie Najposłuszniejszy i Najwierniejszy - módl się za nami

14.12 - Józefie Najroztropniejszy i Najmężniejszy

Święty Józefie Najroztropniejszy i Najmężniejszy - módl się za nami

11.12 - Józefie Najczystszy

Święty Józefie Najczystszy - módl się za nami

10.12 - Józefie Najsprawiedliwszy

Święty Józefie Najsprawiedliwszy - módl się za nami

09.12 - Głowo Najświętszej Rodziny

Święty Józefie, Głowo Najświętszej Rodziny - módl się za nami

08.12 - Akt poświęcenia Rodzin św. Józefowi

Święty Józefie - módl się za nami

07.12 - Troskliwy Obrońco Chrystusa

Święty Józefie, Troskliwy Obrońco Chrystusa - módl się za nami

04.12 - Żywicielu Syna Bożego

Święty Józefie, Żywicielu Syna Bożego - módl się za nami

03.12 - Przeczysty Stróżu Dziewicy

Święty Józefie, Przeczysty Stróżu Dziewicy - módl się za nami

02.12 - Oblubieńcze Bogarodzicy

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy - módl się za nami!

01.12 - Światło Patriarchów

Święty Józefie, Światło Patriarchów - módl się za nami

30.11 - Przesławny Potomku Dawida

Święty Józefie, Przesławny Potomku Dawida - módl się za nami

Piosenki roratnie

W czasie rorat towarzyszyć nam będą obok tradycyjnych pieśni do św. Józefa, trzy nowe piosenki

Wprowadzenie do Rorat

8 grudnia 2020 br. minie 150 lat jak papież Piusa IX w roku 1870 ogłosił Józefa patronem całego Kościoła. To doskonała okazja, by w naszej parafii na nowo odkryć świetlany przykład i przemożne wstawiennictwo naszego patrona św. Józefa. Dlatego patronem i przewodnikiem po tegorocznych roratach będzie św. Józef. Każdego dnia będziemy poznawali kolejne wezwania z litanii do św. Józefa. 

Parafia św. Józefa

Witam na stronie parafii św. Józefa w Opolu Szczepanowicach