Wielka Nowenna

Wielka Nowenna

W kolejne środy zapraszamy na Wielką Nowennę.

W środę (20.01) rozpoczęliśmy w naszym kościele Wielką Nowennę przed Uroczystością Świętego Józefa obchodzoną 19 marca. Przez 9 kolejnych śród zapraszamy:
-o godzinie 17.30 na nabożeństwo ku czci świętego Józefa,
-o godzinie 18.00 na Mszę z kazaniem,
-o godzinie 18.45 na spotkanie z „przyjaciółmi św. Józefa”.

W środę 20 stycznia naszym gościem był Aron Knosala, wdowiec, ojciec 6 dzieci, w tym niepełnosprawnego Dawidka, artysta, autor naszego pomnika św. Jana Pawła II, członek Bractwa św. Józefa. Spotkanie było skierowane dla wszystkich chętnych, szczególnie zaś dla wdów i wdowców.

W środę 27 stycznia naszym gościem był ks. diakon Przemysław Kaziszyn, alumn naszego Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, który rozpoczyna swoją praktykę w Oleśnie. Spotkanie było skierowane dla wszystkich chętnych, szczególnie zaś dla młodzieży.

W środę 3 lutego naszym gościem była s. Ewelina Bachorska ISSM, siostra zakonna z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi, posługująca obecnie w Opolu-Winowie.  Spotkanie było dedykowane wszystkim chętnym, szczególnie zaś kobietom.

W środę 10 lutego naszym gościem będzie małżeństwo: p. Mariola i p. Sławomir Oliwa, zaangażowani w Ruch Wiara i Światło. Zapraszamy wszystkich chętnych, szczególnie zaś małżeństwa.

Terminy kolejnych spotkań:  17.02, 24.02, 03.03, 10.03, 17.03.

Kolejne spotkania będą dedytkowane szczególnie:  osobom samotnym, osobom chorym, narzeczonym, przedsiębiorcom i rzemieślnikom. 

Do zobaczenia!