Parafialna Rada Duszpasterska 2016-2020 Email
piątek, 08 kwietnia 2016 17:33

Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) - kadencja 2016-2020

 

Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) jest wspieranie proboszcza, jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego (I Synod Diecezji Op.). Kadencja PRD trwa 5 lat. W roku 2010 z rozporządzenia ks. biskupa Andrzeja Czai we wszystkich parafiach diecezji odbyły się wybory i zatwierdzenie nowych Rad Duszpasterskich obowiązujących do roku 2015.

Wybory do PRD przeprowadza komisja skrutacyjna, wybrana z dotychczasowych członków, której przewodniczy proboszcz lub inny wyznaczony przez niego kapłan.

 

W skład PRD wchodzą:

a) z wyboru proboszcza:
- kapłani pracujący w parafii oraz rektorzy kościołów znajdujących się w jej granicach;
- przedstawiciele zgromadzeń zakonnych mieszkających lub prcaujących na terenie parafii;
- przedstawiciele parafialnych zespołów duszpasterskich (nadz. pomocnicy Eucharystii, katecheci, przedstawiciele parafialnej Caritas, duszp. rodzin, małych wspólnot relig., służba kościelna, organiści itd.);
- inni parafianie dobrani ze względu na ich zaangażowanie w parafii oraz kompetencje zawodowe;
b) z wyboru parafian: parafianie wybrani według zasad diecezjalnych.
 

Członkowie 18-osobowej nowej PRD /kolejność alfabetyczna/: 

 

Dzielnica Osiesdli CHMIELOWICKA-GOSPODARCZA-TĘCZOWA: Demków Maria, Mamicka Ewa, Nowak Jan, Padiasek Elżbieta, Toborek Stanisław, Tymoszko Józef.

 

Dzielnica SZCZEPANOWICE: Kartscher Marek, Kowalski Gerard, Krawczyk Joanna, Szymaniec Gabriela, Toczek Marek, Walecko Marianna.

 

Dzielnica WÓJTOWA-WIEŚ: Bartusz Joachim, Malaka Gerard, Piechaczek Zygmunt, Poliwoda Gerard, Pryszcz Ingryda, Rink Manfred.

 

UWAGA 1:
a) Sekretarzem PRD została mianowana: Gabriela Bastek
b) Koordynatorami PRD i Rad Pomocniczych zostali: Toczek Andrzej, Walecko Marianna, Bartusz Joachim, Midek-Botor Gabriela.

 

UWAGA 2:

Do 18-osobowej PRD automatycznie wchodzą SZAFARZE Komunii św. /kolejność alfabetyczna/: Botor Bernard, Dawid Marian, Gabriel Marek, Kabaciński Mirosław, Krawczyk Paweł, Martyński Joachim, Piechota Antoni, Poliwoda Jerzy, Pryszcz Józef, Skorupka Andrzej, Szweda Piotr, Szymaniec Artur, Toczek Andrzej, Walecko Piotr.

 

UWAGA 3:

Kandydaci z poszczególnych dzielnic parafii, którzy nie zostali wybrani w głosowaniu oraz pracownicy kościelni i plebanijni, z mianowania automatycznie wchodzą do istniejących Rad Pomocniczych: Konsultacyjnej, Kobiet, Caritas, Honorowej.

 

KADENCJA PRD 2010-2015 - tutaj

 

Valid XHTML and CSS.