Duszpasterstwo LSO 2015/2016 Email
sobota, 29 sierpnia 2015 20:04
Spis treści
Duszpasterstwo LSO 2015/2016
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony

DUSZPASTERSTWO LSO 2015/2016

 

W tym roku na poziomie parafialnym, dekanalnym i diecezjalnym odbyły się następujące wydarzenia:

 
Wszystkich Ministrantów i Ministrantki zapraszamy do udziału w tegorocznej Diecezjalnej Pielgrzymce Liturgicznej Służby Ołtarza na Górę św. Anny, która odbędzie się w dniach 29-30 sierpnia pod hasłem: „Od chrztu służę Chrystusowi". W czasie pielgrzymki naszym przewodnikiem będzie św. Tarsycjusz, patron ministrantów, który oddał swoje życie broniąc przed profanacją Najświętszy Sakrament, który niósł jako akolita więzionym chrześcijanom w czasie prześladowań za czasów cesarza rzymskiego Decjusza. Więcej tutaj.
 
 
W czwartek 23 czerwca od g. 19.00 w ogrodzie plebanijnym na zakończenie Roku Szkolno-Katechetycznego 2015/2016 odbyło się tradycyjne grillowanie dla wszystkich grup LSO: Lektorów, Ministrantów, Marianek, Scholi i Komentatorek pod opieką duszpasterzy i animatorów. Był to piękny czas radości i zabawy, a przede wszystkim podziękowania za wspólnie przeżyty kolejny rok z Bogiem i bliźnimi. Należy w tym miejscu podkreślić, że z okazji Festynu Rodzinnego i grillowania LSO został zakupiony nowy GRILLTeraz już tylko wakacjeZDJĘCIA
 
 
Kochane Marianki, Scholistki, Komentatorki! Drodzy Ministranci i Lektorzy!
Dziękując Wam bardzo serdecznie za całoroczną służbę w grupach parafialnych, a Waszym rodzicom za odpowiedzialną rodzicielską troskę o Waszą gorliwość, pragniemy Was jak co roku zaprosić na wspólny pięciodniowy obóz formacyjno-wypoczynkowy, który tym razem odbędzie się w dniach 16 - 20 sierpnia br. w Ośrodku U Anny w Łężycach k/Dusznik Zdrój. Jak zawsze nie zabraknie codziennych Mszy św., aktywnego-dostosowanego do wieku-wypoczynku, ciekawych zajęć, wspólnego chodzenia po górach, a przede wszystkim wspólnego bycia ze sobą.
 
W sobotę 21 maja w godzinach dopołudniowych została zorganizowana wycieczka rowerowa dla Ministrantów, którą poprowadził ks. Mateusz Kozielski.
 
 

 

 

W czwartek 28 kwietnia na Mszy św. szkolnej o g. 17.00 w specjalnym obrzędzie zostało ustanowionych 10 nowych ministrantów, którzy odbyli specjalny kilkumiesięczny kurs przygotowawczy do pełnienia tej zaszczytnej funkcji przy Chrystusowym Ołtarzu. Mszy św. przewodniczył ks. Prałat Zygmunt Lubieniecki w koncelebrze ks. Mateusza Kozielskiego, opiekuna LSO naszej parafii. Po zakończonej Mszy św. nowo ustanowieni ministranci otrzymali okolicznościowe Dyplomy Ministranta z podpisami duszpasterzy oraz drobne upominki. Nowo ustanowieni ministranci to: Copik Szymon, Dawid Tomasz, Jaroszczuk Wojciech, Lisoń Jan, Matuszok Tobiasz, Ostrowski Karol, Piechota Adam, Siekiera Dominik, Wilk Artur, Wolak Marek. ZDJĘCIA
 
W sobotę 16 kwietnia od g. 9.00 grupa lektorów, ministrantów i młodzieży wraz z ks. Mateuszem i dk. Janem przeprowadzili w dzielnicach naszej parafii kolejną akcję zbiórki złomu metalowego, która zasiliła letni wypoczynek dzieci i młodzieży oraz wyjazd na ŚDM do Krakowa. Zebrano ponad 20 ton złomu. Usługi transportowe świadczyła Firma "Imex-Piechota".
 
 
 
 
W czasie Triduum Paschalnego w W. Czwartek, W. Piątek i W. Sobotę, tradycyjnie już Lektorzy i Ministranci w 100%, z zaangażowaniem i w skupieniu pełnili swoją służbę przy Ołtarzu. Próby liturgiczne odbywały się w W. Czwartek o g. 17.15, W. Piątek i W. Sobotę o g. 7.00. W czasie spotkań zostały omówione i przećwiczone wszystkie części Liturgii Triduum Paschalnego, która jest najważnieszja w ciągu całego Roku Kościelnego. ZDJĘCIA
  

 

Każdego roku w W. Czwartek po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, 3 razy w W. Piątek i 3 razy w W. Sobotę nasi Lektorzy i Ministranci ze Szczepanowic i Wójtowej Wsi gromadzą się wspólnie w swoich dzielnicach na tradycyjnym "kołataniu-klekotaniu". Rozpoczynają już wcześnie rano o g. 6.00 i przechodzą przez całą parafię, by głośnym uderzeniem drewnianych klekotek przypominać wszystkim w parafii, że dni które przeżywamy, to najważniejsze dni w całym roku, w czasie których wspominamy chwalebną Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ministranci i Lektorzy spotykają się jeszcze na "klekotaniu" o g. 12.00 i 17.00. Wielu naszych Parafian docenia ich zaangażowanie, dlatego w czasie "klekotania" tradycyjnie obdarowuje chłopaków symbolicznie słodyczami. ZDJĘCIA


 

Valid XHTML and CSS.