Lektorzy Email
czwartek, 06 października 2011 22:01
Lektorzy w naszej parafii to grupa kilkunastu chłopców szkół ponadgimnazjalnych, studentów i osób pracujących, którzy bardzo chętnie i z zaangażowaniem pełnią Służbę przy ołtarzu w tygodniu, niedziele, święta i uroczystości.
Od września 2015 r. spotkania odbywają się w każdy II, III i IV piątek. I piątki m-ca Lektorzy są zaproszeni na g. 19.00 na Mszę św. młodzieżową i spotkanie dla młodzieży.
 
Kim jest lektor i jaką pełni funkcję w zgromadzeniu liturgicznym?
W odnowie liturgii Słowa Bożego nawiązano do starej tradycji chrześcijańskiej i przywrócono liturgiczną funkcję lektora. Mogą ją dziś pełnić, tak jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, ludzie świeccy - mężczyźni i kobiety, młodzi chłopcy i dziewczęta. Im to przysługuje przywilej czytania wszystkich lekcji z Pisma Świętego z wyjątkiem Ewangelii, nie tylko w czasie Mszy św., ale również podczas innych czynności liturgicznych. Lektor może również wykonywać psalm repsonsoryjny, w zależności od miejscowych zwyczajów. Wobec lektora, który w liturgii jest sługą Słowa, stawia się szereg wymagań. Wymagania te wyrażają się w wielkiej odpowiedzialności za Słowo Boże i spoósb jeg przekazywania w liturgii. Winno ono być odczytane czy też odśpiewane w sposób odpwiadający pewnym wymogom sztuki, dalekim jednak od jakiejkolwiek sztuczności. Lektor wykonując swoją posługe w zgromadzniu, powinien w tej czynności wyrazić "taką umiejętność, taką prostotę i zarazem dostojeństwo, ażeby w samym już sposobie czytania czy śpiewania liturgicznego, odzwierciedlił się charakter świętego tekstu". Wymaga to bardzo solidnego i rzetelnego przygotowania, które dopiero uprawnia lektora do wystąpienia przed Ludem Bożym. W diecezji opolskiej lektorami mogą być chłopcy w wieku szkoły gimnazjalnej, którzy ukończyli kurs lektorski organizowany przez duszpasterzy w parafiach, dekanatach lub diecezji.
 
Nasi czynni Lektorzy to: Marcin Kuchania, Denis Langner, Patryk Pollak, Wojciech Pawleta, Łukasz Poliwoda, Piotr Scześniok, Michał Jaroszczuk, Łukasz Piechaczek, Denis Schymanietz, Marcin Przybyła, Matias Pollak, Tomasz Wyrambik, Tomasz Langner, Michał Pawleta, Jan Zawadzki. Lektorzy chętnie służą pomocą w różnych akcjach duszpasterskich takich jak: przygotowanie paczek dla św. Mikołaja, akcja św. Mikołaja w parafii, są również zaangażowani w duszpasterstwie młodzieży itp. Są też lektorzy z zaawansowanym stażem, tzw. honorowi, którzy służą przy ołtarzu w czasie świąt.
 
Każdego roku w Wielki Czwartek na Mszy św. Krzyżma w Katedrze Opolskiej Lektorzy otrzymują Dyplom Uznania za wieloletnią gorliwą służbę i zaangażowanie we Wspólnocie LSO. Dyplomy wręcza ks. biskup Andrzej Czaja.
W ostatnich latach dyplomy otrzymali: w roku 2013: Marek Pawleta i Denis Schymanietz, w roku 2014: Łukasz Piechaczek i Patryk Pollak, w roku 2015: Marcin Matysek i Wojciech Pawleta, w roku 2016: Marcin Kuchnia i Denis Langner. Dyplom Uznania jest zachętą dla młodszych ministrantów do wzorowej i pilnej służby przy ołtarzu.
 
Dyplomy Uznania dla Lektorów 2016
 
Lektorzy 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
Drużyna piłkarska 2014

 

 

 

 

 

 

 

Kurs Lektorski w Miedoni 2013

 
 
 
 
 
 
 
 

Ferie zimowe w Białce Tatrzańskiej 2013 

 

Valid XHTML and CSS.