Żywy Różaniec Email
środa, 24 października 2012 16:35
Pierwowzorem człowieka różańcowego jest Maryja. Począwszy od rozważania, "co miało oznaczać pozdrowienie anielskie", następnie jak paciorki różańcowe przesuwały się przed Jej oczyma wielkie i małe chwile Jej życia. Wydarzenia radosne przeplatały się z bolesnymi. O tym, że Różaniec jest potężną bronią przypomina Matka Boża podczas każdego objawienia: Lourdes, Fatima, La Sallete, Gietrzwałd. W orędziach Maryi skierowanych do ludzkości jak echo powtarzają się słowa: "Odmawiajcie Różaniec". Człowiek różańcowy, to ten, który z bagażem swych tajemnic - radosnych, bolesnych i codziennych, za wstawiennictwem Maryi idzie do Mistrza, by wytłumaczył mu, kim jest, po co żyje, po cóż kocha i cierpi. Przechodząc z Maryją przez sceny Różańca, to jakby być w "szkole Maryi", by czytać Chrystusa, by wnikać w Jego tajemnice, aby zrozumieć Jego przesłanie. Stowarzyszenie Żywego Różańca istnieje od 1826 roku i jest najbardziej popularną różańcową wspólnotą modlitewną. Rodzina Różańcowa składa się z poszczególnych Róż, którą tworzy 20 osób, stosownie do liczby Tajemnic Różańca (4 części: radosna, światła, bolesna i chwalebna, każda po 5 Tajemnic). Każda osoba odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca, poprzedzając ją krótkim rozważaniem. W ten sposób w ciągu dnia odmówiony zostaje przez wszystkich członków danej Róży cały Różaniec i taka jest też zasługa każdego z nich. Nie odmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, ale utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki, Pauliny Jaricot, wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła oraz modlitwa o pokój, nawrócenie grzeszników oraz w intencjach zalecanych przez Kościół.
W naszej wspólnocie parafialnej modlitwa różańcowa jest odmawiana codziennie przed poranną Mszą św. o g. 6.00. Modlitwie przewodzą członkinie poszczególnych Róż Różańcowych. W naszej parafii jest aktualnie 11 Róż Różańcowych.

 

REGULAMIN ŻYWEGO RÓŻAŃCA
 

1. Obowiązkiem każdego członka Żywego Różańca jest codzienne odmawianie jednej Tajemnicy Różańca, poprzedzone jej rozważaniem.
2. Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić Maryję i rozszerzać jej cześć przez naśladowanie jej cnót, przykładem życia i działalnością apostolską (pomoc w parafii, ofiarowanie cierpienia, zachęcanie innych osób, by przystąpiły do wspólnoty).
3. Róża Różańcowa składa się z 20 osób. Troska o jej pełny skład, utrzymanie łączności między Różą, a Kapłanem-Opiekunem, dostarczanie Tajemnic nieobecnym na wymianie oraz otaczanie miłością chorych członków - to główne zadania przewodniczącego Róży czyli zelatorki lub zelatora.
4. Wymiana tajemnic odbywa się zasadniczo jeden raz w miesiącu, albo przez losowanie albo w porządku kolejnym. Nierzadko też, zgodnie z lokalnym zwyczajem parafii, wymiana dokonuje się rzadziej i w innej formie.
5. Godnym szacunku zwyczajem jest ofiarowanie Mszy Św. w intencji członków Róży oraz udział członków Żywego Różańca w pogrzebie zmarłego członka Róży, w modlitwie o spokój jego duszy oraz zamówienie Mszy Św. w jego intencji.
6. W Diecezji Opolskiej 2 raz w roku w Sanktuarium w Winowie odbywa się Dzień Skupienia dla członków Żywego Różańca. W pierwszą sobotę września dla parafii Rejonu Opole i Kluczbork, a w pierwszą sobotę października dla parafii Rejonu Nysa i Racibórz.

 

Żywy Różaniec - czytaj więcej

 

Valid XHTML and CSS.