Rok 2009 Email
środa, 26 września 2012 12:50

ANNO DOMINI 2009

 
Przygotowania do przeżycia Jubileuszu 80-lecia wybudowania naszego kościoła i powstania parafii św. Józefa w Opolu rozpoczęły się już we wrześniu poprzedniego roku. Mieszkający w Regensburgu (Niemcy) artysta-plastyk Bronisław Lewczak przy­gotował kolorową grafikę naszego kościoła ze znamiennym napisem. Ta grafika stała się również okładką opracowywanej od kilku miesięcy monografii parafialnej, która została wydana w 2 tys. egzemplarzy.
Systematyczna praca duszpasterska biegła swoim torem. Odwiedziny duszpaster­skie, Koncert Kolęd i Opłatek Ludzi Sportu Śląska Opolskiego (1.01.), czy zwiedzanie "Żywej Szopki" przez tłumy opolan i gości (m.in. 70-osobową grupę parafian z Bobrow­nik Śląskich z ks. Piotrem Cibaną na czele 6.01.) - to nasza codzienność.
Podczas ferii zimowych (17-31.01.) 20-osobowa grupa dzieci i młodzieży przeby­wała w Istebnej, a blisko 300 dzieci wzięło udział w półkoloniach organizowanych przez duszpasterzy. W sobotę (24.01.) 30-osobowa grupa parafian „wodziła niedźwiedzia" przekazując ofiarowane im pieniądze na rozpoczynającą się w marcu renowacje i malowanie kościoła.
W poniedziałek (16.02.) nasz Proboszcz, ks. Prałat Zygmunt Lubieniecki przeży­wał 60 rocznicę urodzin. Po uroczystej Mszy św., podczas spotkania okolicznościo­wego z parafianami w restauracji „Salomon" wystąpiły zaprzyjaźnione z ks. Probosz­czem dwa zespoły muzyczne: poznańska grupa „Lombard" oraz kapela góralska „Zwyrtni".
Od 2 tygodni trwały już prace elektryczne w kościele, (28.02.) wkroczyła firma malarska „Schichta Waldemar". Prace posuwały się bardzo szybko i solidnie. Szcze­gólnie rewolucyjną okazała się renowacja prezbiterium: zlikwidowano szpecący meta­lowy baldachim świetlny podtrzymujący olbrzymi krzyż. Krzyż po renowacji umiesz­czono na środkowym witrażu, bezpośrednio nad nowym, pozłacanym tabernakulum. Odkuto również kamienie ze ścian prezbiterium, zastępując je nowoczesną gładzią. Prezbiterium stało się jaśniejsze i bardziej przestrzenne.
Zasadnicze malowanie kościoła zakończyło się w pierwszych dniach kwietnia, ko­ściół prezentował się godnie i okazale.
W Niedzielę Palmową (5.04.) o godz. 15.00 poprowadziliśmy Drogę Krzyżową z Wi­nowa do naszego kościoła. Przeżywaliśmy też dni Wielkiego Tygodnia, Świąt Wielka­nocnych, udzielanie naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania przez ks. Biskupa Pawła Stobrawę (15.04.).
Podniosłym uroczystościom odpustowym ku czci św. Józefa przewodniczył i kazania wygłosił ks. Infułat Edmund Podzielny - Proboszcz Katedry Opolskiej.
W poniedziałek (27.04.) odbyła się niecodzienna uroczystość; nasz Proboszcz, ks. Zygmunt Lubieniecki, wraz z 20 księżmi kursowymi przeżywał 35 rocznicę święceń kapłańskich, a kazanie wygłosił ks. Biskup Jan Bagiński.
W dniach 1-3.05. Duszpasterstwo Ludzi Sportu wraz z ks. dr hab. Jerzym Kostorzem zorganizowało w Opolu finały Mistrzostw Polski WSD, które w sposób nie­zwykle sugestywny i oryginalny rozpoczął ks. Abp Alfons Nossol.
Uroczystość I Komunii Św. miała miejsce w niedzielę 3.05.
W pierwszej połowie maja przeżywaliśmy Dni Modlitw o dobre urodzaje, rozpo­częcie tegorocznych Nabożeństw Fatimskich, autokarową pielgrzymkę do Ołomuńca w Czechach (16.05.), którą poprowadził ks. wikary Leszek Machulak.
Boże Ciało (11.06.)-trasa ze Szczepanowie, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka (14.06.), zakończenie kolejnego roku szkolnego i katechetycznego (19.06.), pielgrzymka Ministrantów na Górę św. Anny (22-23.06.) oraz rewizyta delegacji parafialnej z ks. Proboszczem Zygmuntem Lubienieckim w Bobrownikach Śląskich (24.06.).
W niedzielę (28.06.) podczas specjalnego Nabożeństwa pod Grotą ustrojoną kwia­tami przez rodzinę Joachima Bartusza, poświęcono figurkę Jezusa Miłosiernego. Postanowiono, że w letnie miesiące, w I niedziele będą odbywały się tutaj Nabo­żeństwa do Miłosierdzia Bożego.
W czasie wakacji dzieci naszej parafii pojechały na obozy religijno-wypoczynko­we: 50-osobowa grupa do Sarbinowa nad morzem, 40-osobowa grupa z ks. Leszkiem Machulakiem do Mszany Górnej, 20-osobowa grupa młodzieży z ks. Pio­trem Kierpalem do Zakopanego, a na 5 turnusach 10-dniowych wypoczywało 28 ma­tek i 49 dzieci.
W dniach 28-30.08. odbyła się 80. piesza pielgrzymka na Górę św. Anny, którą poprowadził ks. Leszek Machulak.
Kolejnym, duchowym przygotowaniem do Jubileuszu były Rekolekcje (5-9.09.), które wygłosił ks. Paweł Brudek, rezydent naszej parafii i doktorant KUL.
 
Z wymienionych już dokonań materialnych 2009 roku, warto jeszcze wymienić:
- renowację, malowanie elementów betonowych ogrodzenia kościelnego
- nowe drewniane pola tegoż ogrodzenia
- zasadzenie 120 drzewek ozdobnych na ogro­dzie kościelnym
- zakup 2 kwietników do prezbiterium oraz zielonych i czerwo­nych dywanów kościelnych i ołtarzowych.
 

Valid XHTML and CSS.