Rok 2008 Email
środa, 26 września 2012 12:48

ANNO DOMINI 2008

 
Zdawaliśmy sobie sprawę, że rozpoczynający się 2008 rok stawia przed nami nowe wyzwania. Oprócz terminowej, systematycznej pracy duszpasterskiej jak: odwie­dziny duszpasterskie (Kolęda), coroczna Msza św. i spotkanie dla Mniejszości Nie­mieckiej (13.01.), spotkanie dla blisko 100 osób zaangażowanych w budowę Szopki (27.01.), podczas którego grała orkiestra młodzieżowa z Leśnicy, zorganizowano (8.02.) także czuwanie dla młodzieży dekanatu Opole-Szczepanowice, Dzień Chorych (11.02.), zimowy wypoczynek dla 40-osobowej grupy młodzieży w Istebnej (18-23.02.).
Przy naszej parafii rozpoczęło działalność Duszpasterstwo Akademickie, które swoje spo­tkania miało w środowe wieczory. Zapraszano prelegentów i ciekawe postacie, m.in. ks. Prałata Zygmunta Nabzdyka z prelekcją o egzorcystach (5.03.). Tegoroczne Rekolekcje głosił (8-12.03.) ks. Marek Trzeciak. Po raz 15 zorganizowano Plebiscyt dla Niepełnosprawnych „Najlepsi z Najlep­szych" (13.03.) oraz przejmującą Drogę Krzyżową (17.03.) wokół kościoła i placu plebanijnego. Wierni nieśli 14 brzozowych krzyży.
Dużą liturgiczną uwagę przyłożono do przeżycia Dni Wielkiego Tygodnia: Wiel­kiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty.
W poniedziałek Wielkanocny (24.03.) odbyło się spotkanie w kościele i salkach katechetycznych z okazji 35 rocznicy I Komunii Św., na które przybyły 44 osoby.
Dwa dni później (26.03.) ks. Biskup Paweł Stobrawa udzielił naszej młodzieży, przygotowanej przez ks. wikarego Piotra Kierpala, Sakramentu Bierzmowania.
Ważne wydarzenie miało miejsce w środę (23.04.) w Pieniężnie (woj. warmińsko-mazurskie). Reprezentujący naszą parafię ks. Proboszcz Zygmunt Lubieniecki był uczestnikiem rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym pocho­dzącego z terenu naszej parafii męczennika o. Teodora Sąsały.
W niedzielę (27.04.) uroczystościom odpustowym ku czci św. Józefa przewodni­czył ks. Piotr Burczyk, proboszcz z parafii w Ochodzach.
W czwartek (1.05.) tradycyjnym zwyczajem gościła w naszym kościele piesza piel­grzymka Rodzin Szensztackich z Katedry Opolskiej do Winowa.
Niedziela (4.05.) była dniem I Komunii Św., po niej przez 3 kolejne dni odbywały się procesje o dobre urodzaje.
W sobotę 10.05. odbywający 3-miesięczną praktykę diakońską w naszej parafii ks. Leszek Machulak przyjął święcenia kapłańskie, a ks. Abp Alfons Nossol mianował go nowym wikarym parafii, w miejsce odchodzącego do Strzelec Opolskich ks. Piotra Piontka.
Dzień później (niedziela 11.05.) odbyło się spotkanie Srebrnych Jubilatów I Ko­munii św., na które przybyło 41 osób.
Następne uroczystości i akcje duszpasterskie to: Boże Ciało 22.05. (trasa z Wójto­wej Wsi), pielgrzymka młodzieży do Lednicy (7.06.), pielgrzymka naszej parafii do Katedry Opolskiej (9.06.), Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka (15.06.). Te wyda­rzenia wprowadziły nas w klimat czasu wakacyjnego, podczas którego dzieci i mło­dzież naszej parafii odpoczywały w Zolten (Niemcy), Węgorzewie, Dźwirzynie oraz Rabce. Na wypoczynek wyjechały 143 osoby.
Zdając sobie sprawę, że w 2009 roku będziemy przeżywali skromny Jubileusz 80-lecia powstania parafii i wybudowania naszego kościoła, intensywnie przygotowywa­liśmy się duchowo i materialnie do tych doniosłych uroczystości. Powołano Komitet Honorowy i Organizacyjny złożony z aktualnych parafian i tych mieszkających już w Niemczech.
W niedzielę (14.09.) podczas Sumy Dożynkowej dziękowaliśmy Bogu i naszym rolnikom za tegoroczne żniwa i urodzaje, a głównymi celebrantami byli: pochodzący z naszej parafii a pracujący w Stanach Zjednoczonych ks. Piotr Morciniec i Meksyka­nin ks. Daniel Robles, pomagający nam duszpastersko, a studiujący na KUL-u ks. Paweł Brudek. Starostami dożynkowymi byli Ingryda Piechaczek i Mieczy­sław Kabaciński, kolorytu dodawały delegacje w strojach ludowych. Popołu­dniowy festyn zgromadził tłumy parafian i gości, którym czas umilały m.in. kapela góralska „Zwyrtni" z Beskidów i kabaret złożony z księży: Piotra, Pawła, Leszka i Tomka - występ sensacyjny!!!
Dalszej systematycznej pracy duszpasterskiej (kiermasz 5.10., Nabożeństwa Ró­żańcowe, zakończenie tegorocznych Nabożeństw Fatimskich 13.10., modlitwy za zmar­łych) towarzyszyły przygotowania do akcji charytatywnej Św. Mikołaja 6.12., podczas której rozdano 1170 paczek i budowy X „Żywej Szopki", Świąt Bożego Narodzenia (w tym X Opolskiego Kolędowania 26.12.) oraz organizowanej po raz pierwszy w olbrzymiej hali widowiskowo-sportowej „Okrąglak" XV Wigilii dla 1300 Samotnych-Bezdomnych miasta Opola, której przewodniczył, po raz ostatni, odchodzący na emeryturę, ks. Arcybiskup Alfons Nossol. W podziękowa­niu za wsparcie akcji charytatywnej Kościoła Opolskiego dobrodzieje i sponsorzy otrzy­mali specjalne dyplomy.
 

W mijającym 2008 roku zakupiono i wykonano między innymi:

- ozdobny, posrebrzany stojak na paschał

- nowy wyświetlacz numerów śpiewanych pieśni

- 3 nowe białe ornaty do odprawiania Mszy św. oraz komplety obrusów ołta­rzowych

- zewnętrzne nagłośnienie kościoła, placu kościelnego i plebanijnego

- naprawiono i ułożono zdeformowane płytki chodnikowe przed i wokół ko­ścioła.

 

Valid XHTML and CSS.