Rok 2005 Email
piątek, 21 września 2012 02:02

Wszystkie teksty zamieszczone w zakładce KRONIKA PARAFII pochodzą z monografii pt. "KRONIKA PARAFII ŚW. JÓZEFA W OPOLU-SZCZEPANOWIACH 2005-2009, wydanej w roku 2011.

 

ANNO DOMINI 2005

 
W niedzielę 2.01. przy naszym parafialnym „Betlejem" odbył się XIV Opłatek Ludzi Sportu Opolszczyzny oraz Koncert Kolęd, podczas którego z pięknymi utworami wystąpił m.in. popularny „Francik" z zespołem.
Przez następne 2 tygodnie księża (przy pomocy ks. Romana Dyjura) odwiedzili kolędowo rodziny naszej parafii, tym razem w dzielnicach Wójtowa Wieś, Szczepanowice oraz po raz pierwszy w nowych blokach przy ul. Tęczowej.
We wtorek 1.02. blisko 80 dzieci bawiło się w salkach katechetycznych na balu przebierańców. W wydawnictwie Św. Krzyża wydrukowaliśmy trzy rodzaje parafialnych widokó­wek.
W piątek 11.02. z okazji Światowego Dnia Chorych zorganizowaliśmy w Domu Opieki św. Franciszka oraz w kościele Msze św. z udzielaniem Sakramentu Chorych, zapraszając i goszcząc ponad 40 seniorów naszej parafii w salkach kateche­tycznych. Dzieci przedstawiły humorystyczne widowisko pt. „Czerwony Kapturek po ślą­sku".
Podczas ferii zimowych (13-27.02.) blisko 400 dzieci naszej parafii miało pół­kolonie, w czasie których odbyły się pokazy tańca towarzyskiego, niezwykle ciekawe zajęcia z popularnej fizyki i chemii, gry i zabawy sportowe, wycieczki na lodowisko i do kina.
W czwartek 3.03. w Zdzieszowicach współorganizowaliśmy XII Plebiscyt Osób Niepełnosprawnych, w którym uczestniczyło blisko 150 osób.
Podczas Wielkiego Postu starannie przygotowywaliśmy się do Świąt Zmartwych­wstania Pańskiego ze szczególnym uwzględnieniem modlitw w intencji kończącego się Synodu Diecezji Opolskiej. Kazania pasyjne głosił ks. Piotr Piontek, a rekolekcyjne ks. Roman Dyjur z "Radia Plus".
Po raz pierwszy zorganizowaliśmy kiermasz wielkanocny, z którego dochód prze­znaczono na letni wypoczynek 110 dzieci naszej parafii w Wiśle-Istebnej.
W niedzielę 5.06. odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Pa­rafianie i zaproszeni goście z Opola i okolic mogli podziwiać grupę karateków „Enzo" z Krapkowic, orkiestrę młodzieżową ze Sławic czy też zespół muzyczny „Silesia". Dochód z Loterii Fantowej został przeznaczony na częściowe pokrycie wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży naszej parafii, którzy w liczbie 158 osób przebywali w Wiśle - Istebnej, Szklarskiej Porębie, w Zakopanem i na Górze św. Anny.
W piątek 17.06. w naszym kościele odprawiona została uroczysta Msza św. w 60. rocznicę powstania Opolskiego Klubu Sportowego „Odra" Opole. Wśród licz­nie przybyłych gości, oprócz aktualnych piłkarzy, trenerów i działaczy, obecni byli dawni piłkarze „Odry" mieszkający od wielu lat w Niemczech, Belgii i Luxemburgu m.in.: Engelbert Jarek, Henryk Brejza, Edward i Karol Kot, Zbigniew Gano, Jan Mał­kiewicz.
Dwa dni później, w niedzielę 19.06. kazania wygłosił ks. Wacław Leśnikowski, opiekun Hospicjum w Nysie. Parafianie finansowo wsparli to Boże dzieło.
W dniach 26-28.08. wyruszyła na Górę św. Anny, tradycyjna 76. piesza piel­grzymka.
Niedziela 11.09. to Parafialny Dzień Wdzięczności „Dożynki-Zniwniok 2005". Starostami byli Maria Piechota oraz Gerard Kowalski. Przed południem w ko­rowodzie dożynkowym i uroczystej Sumie dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne żniwa i urodzaje, a po południu na placu plebanijnym ponad 2 tys. parafian i gości bawiło się na Festynie Dożynkowym, podczas którego wystąpiło wiele zespołów muzycznych i ludowych.
W piątek 16.09. w naszym kościele zorganizowano czuwanie młodzieży dekana­tu Opole-Szczepanowice z okazji uroczystości św. Stanisława Kostki, w którym uczest­niczyło 110 osób.
Natomiast w niedzielę 18.09. na boisku Szkoły Podstawowej nr 10 odbył się turniej „6" Piłkarskich o Puchar Ks. Proboszcza. W turnieju wzięło udział 6 drużyn, a puchar trafił do rąk piłkarzy Osiedla Chmielowicka-Gospodarcza-Tęczowa.
W dniach 14-23.10. 45-osobowa grupa Parafian wyjechała na autokarową pielgrzymkę do Grecji - "Śladami św. Pawła Apostoła".
W niedzielę 30.09. kazania wygłosił ks. Andrzej Agiel z Białorusi, zbierając również ofiary na nowo budujący się kościół w Lidzie.
W sobotę 19.11. w restauracji „Salomon" zorganizowano dla 120 parafian zaba­wę na rzecz paczek św. Mikołaja, a w pierwszych dniach grudnia Św. Mikołaj rozdał 1350 paczek dzieciom, chorym i samotnym naszej Parafii oraz dzieciom niepełno­sprawnym miasta Opola.
Pod koniec listopada i na początku grudnia swoje uroczystości przeżywali chórzy­ści (św. Cecylia), przyjęto nowych Ministrantów, Dzieci Maryi i dziewczynki do grona Scholi Dziecięcej.
W niedzielę 4.12 odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej na kaden­cję 2006-2011.
W sobotę 10.12. rozpoczęto budowę kolejnej "Żywej Szopki" na placu plebanijnym. W opolskim Kolędowaniu (26.12.) uczestniczył ks. Bp Paweł Stobrawa, a ko­lędowało blisko 3 tys. osób.
Kilka dni wcześniej (22.12.) w stołówce „Konsument" zorganizowaliśmy XII już Wigilię dla Samotnych - Bezdomnych - Potrzebujących m. Opola, której prze­wodniczył ks. Abp Alfons Nossol, a wzięło w niej udział 1050 osób. Dzięki Dobro­dziejom, Darczyńcom, Sponsorom, wśród których było wielu Parafian, przekazano blisko 2 tys. paczek dla uczestników tej Wigilii i innych potrzebujących.
 

Z dokonań remontowo-inwestycyjnych wypada wymienić:

- kapitalny remont salek katechetycznych

- konserwację i malowanie ogrodzenia kościelnego i plebanijnego

- wymianę kolejnych 8 zmurszałych okien w budynku katechetyczno-plebanijnym na plastikowe

- remont, tapetowanie i malowanie 4 pomieszczeń plebanijnych oraz łazienki.

- złocenie 3 puszek do rozdawania Komunii św.

- zakup 3 nowych czerwonych ornatów do celebracji Mszy św.

 

Valid XHTML and CSS.