Zespół Duszpasterski Parafii św. Józefa Email

PROBOSZCZ

 
KS. PRAŁAT ZYGMUNT LUBIENIECKI, ur. 16.02.1949 r. w Opolu. W 1974 r. ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie-Opolu. Po święceniach pracował jako wikariusz i duszpasterz akademicki w Zabrzu, Gliwicach i Raciborzu. Obronił prace naukowe: a) magisterską: "Zagadnienie sensu życia w literaturze filizoficzno-teologicznej" (KUL Lublin 1981 r.), b) licencjacką: "Chrześcijański wymiar sensu życia" (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 1986 r.), doktorską: "Pytanie o sens życia jako problem Boga dzisiaj" (PWT Wrocław 1989 r.-promotor Ks. Abp Alfons Nossol). W latach 1982-1991 był proboszczem w Jarnołtówku. Od 1989 r. Sędzia Sądu Biskupiego w Opolu. Od 1991 r. jest proboszczem Parafii św. Józefa w Opolu pełniąc ten urząd do dnia dzisiejszego. W roku 2014 Ks. Proboszcz obchodził Jubileusz 40-lecia święceń kapłańskich i Jubileusz 65-lecia urodzin. 1 stycznia 2015 r. ks. biskup Andrzej Czaja powołał Kapitułę odnowy Katedry Opolskiej. Przewodniczącym Kapłańskiej Kapituły został ks. Prałat Zygmunt Lubieniecki, który pochodzi z parafii katedralnej. We wrześniu 2016 r. ks. Prałat obchodził Srebrny Jubileusz 25-lecia pełnienia funkcji Proboszcza Parafii św. Józefa w Opolu. 
 

 

 

WIKARIUSZ

 

KS. MATEUSZ KOZIELSKI, ur. 5.06.1989 r., pochodzi z Parafii św. Antoniego w Zdzieszowicach. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Gogolinie i 2009 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. W 2015 r. ukończył studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego i obronił pracę magisterską z dziedziny katechetyki. Praktykę diakońską odbył w Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Opolu. Święcenia kapłańskie przyjął 23.05.2015 r. w Katedrze Op. z rąk ks. biskupa Andrzeja CzaiPosługę wikariusza w Parafii św. Józefa w Opolu rozpoczął 25.08.2015 r. (patrz: gminazdzieszowice.pl). W 2018 r. obchodzi 3 rocznicę święceń kapłańskich.

 

 

 

                          
 
 

 

INNI KAPŁANI:

 

 

KS. MARIAN KLUCZNY, kapelan Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, ustanowiony 22.03.2006 r., pochodzi z Parafii św. Rocha w Dąbrówce Górnej, święcenia kapłańskie przyjął 30.05.1998 r. w Opolu. W latach 1998-2001 był wikariuszem w Dobrzeniu Wielkim, student KUL w latach 2001-2005.

 
 

 

KS. RADCA PAWEŁ STOTKO, emerytowany proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Chocianowicach. Ur. 30.06.1944 r. w Wójtowej Wsi. Święcenia kapłańskie przyjął 15.06.1969 r. w Opolu. Przebieg posługi - wikariusz: Olesno (1969-1972), MBWW Kluczbork (1972-1978), Zabrze-Biskupice (1978-1979); proboszcz: Wódka (1979-1984), od 1984 r. pełnił urząd proboszcza w Chocianowicach k/Kluczborka. Od 27 sierpnia 2014 r. przeszedł na emeryturę i mieszka na terenie naszej parafii, w Wójtowej Wsi. Posiada tytuł Radcy Duchownego.
 

Valid XHTML and CSS.