Chrzty i Roczki w parafii Email
niedziela, 28 października 2012 12:58

MODLITWA RODZICÓW ZA DZIECI

 

O, Matko Królowo Rodzin, najszczęśliwsza Matko Boskiego Dzieciątka, z ciężkim i zatroskanym sercem przychodzę do Ciebie lecz pełnym ufności w nieustającą pomoc Twoją. Błagam Cię przez miłość Twego Boskiego Syna, przez boleść i troski, jakieś dla Niego poniosła, bądź i dla moich dzieci /mego dziecka/, które Ci poświęciłam i dziś na nowo Ci oddaję - dobrą i czułą Matką. Weź pod Swoją obronę i otocz Swoją opieką w tych licznych niebezpieczeństwach, jakie ich duszom w życiu doczesnym i wiecznym zagrażają.
Ojciec Niebieski powierzył mi te dzieci, jako najcenniejsze dobro. One są odkupione najdroższą Krwią Syna Bożego. Moim obowiązkiem jest tak je wychować nauką i przykładem, by stały się dziedzicami Królestwa niebieskiego. Biada mi, jeżeli by jedno z nich, z mojej winy miało zginąć wiecznie. Jakżebym za to ciężko odpowiedział na sądzie Bożym. Lecz jestem słaby. Bez łaski Bożej, bez Twojej pomocy i pośrednictwa, o Droga Matko, tego nie dokonam. Pomóż mi więc i błagaj Syna Swego, by mi udzielił potrzebnej siły i łaski.
Naucz mnie, co mam czynić. Chętnie wszystko wykonam, by tylko dzieci moje dobrze wychować, by je do Boga i do Ciebie, do cnoty i dobrego doprowadzić. Lecz niebezpieczeństwa ze strony świata im grożące są wielkie, a ja nie mogę być wszędzie obecny. Jeżeli Ty ich nie obronisz i nie zachowasz, najdroższa Matko, to wszelkie moje wysiłki będą marne. Broń więc moich dzieci, o Matko najlepsza, Maryjo. Wszak Ty zawsze pomagasz, a one do Ciebie należą. Oby zawsze Twoimi pozostały, oby żadne z nich nie zginęło, żadne nieszczęśliwe w życiu nie było. Spraw to, o Królowo Rodzin. Amen. 

 
-----------------------------
 

 

 

------------------------------------

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Udzielanie:
Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy w naszej parafii w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o g. 11.30.

Wymagane dokumenty:
- świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
- dokumenty tożsamości rodziców,
- dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania),
- zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego (jest praktykującym katolikiem).

Rodzice chrzestni:
- ukończyli 16 rok życia,
- przyjęli sakramenty wtajemniczenia (Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie),
- prowadzą życie zgodne z wiarą.

 

Więcej o Sakramencie Chrztu Św.

 

Valid XHTML and CSS.