Katolicki pogrzeb Email
czwartek, 25 października 2012 11:34

POGRZEB KATOLICKI

 
Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie,
próżna jest także wasza wiara (1 List do Koryntian 15,14)
 
Katechizm Kościoła Katolickiego uczy wierzącego, że: „w śmierci, będącej rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu, podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem".
Oznacza to, że śmierć nie jest absolutnym końcem ludzkiego życia. Może być traktowana najwyżej jako kres jednego z jego etapów, na podobieństwo narodzin człowieka, będących zakończeniem życia płodowego, a zarazem - początkiem istnienia poza łonem matki. Raz zaistniałe życie człowieka nigdy nie zostanie unicestwione, chociaż podlega różnym przemianom.
Jest o tym mocno przekonany Kościół, który modli się: „albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie" (Prefacja o zmarłych). Z tak silną wiarą winniśmy przeżywać każdy chrześcijański pogrzeb, osoby nam bliskiej czy znanej.
Obrzędy pogrzebowe przewidują kilka form liturgii np.: Msza św. lub bez niej (w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci).

 

Co robić, kiedy umiera członek naszej rodziny?
 
Rodzina zmarłego zgłasza się do kancelarii parafialnej, przedstawiając:
1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
2. Dokument o przyjęciu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia go kapelan szpitala lub inny kapłan udzielający sakramentów).
3. Pisemną zgodę właściwego ks. proboszcza na pochówek zmarłego, jeśli zmarły zamieszkiwał poza naszą parafią.
4. Informację z Zakładu Pogrzebowego o dacie i godzinie pogrzebu.
 
Ze względu na wyjątkowy charakter sprawy, można go zgłaszać poza godzinami kancelaryjnymi.
Msza św. żałobna odprawiana jest o ustalonej godzinie w kościele, a obrzędy pogrzebowe na cmentarzu komunalnym w Opolu-Półwsi.
 
Gorąco zachęcamy do modlitwy w intencji zmarłego, a zwłaszcza do pełnego uczestnictwa we Mszy św. pogrzebowej. Ważne jest, by przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św. w intencji zmarłego.
Także po pogrzebie o zmarłym należy pamiętać, otaczając go modlitewna pamięcią np. przez:
* Msze św. w 30 dzień po śmierci,
* Msze św. w rocznicę śmierci, szczególnie I rocznica
* Msze św. w innych terminach (np. w dzień imienin, urodzin),
*„wypominki-zalecki" w miesiącu listopadzie.
Warto także pamiętać, że chrześcijański pogrzeb nie przysługuje tym osobom, które świadomie i dobrowolnie zerwały łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach, albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.
 

Valid XHTML and CSS.