Rok 2010 Email
niedziela, 07 października 2012 17:01

ANNO DOMINI 2010

 
Kolejny, 2010 rok rozpoczęliśmy z Bogiem sprawując uroczyste Msze święte, pod­czas których kazania wygłosił ks. Paweł Brudek, składając serdeczne życzenie parafianom i gościom uczestniczącym w Eucharystii
Po południu, o godz. 16.00 ks. Proboszcz odprawił Mszę św. w intencji Ludzi Spor­tu Opolszczyzny. Bezpośrednio po Mszy św. przy "Żywej Szopce" rozpoczął się Opłatek Ludzi Sportu, któremu przewodniczył ks. dr Jerzy Kostorz. Opłatek zgromadził wielu wybitnych sportowców Śląska Opolskiego.
W niedzielę (21.01.) odprawiona została tradycyjna Msza św. w intencji Mniejszo­ści Niemieckiej naszej parafii, po Mszy św. członkowie i ich rodziny zgromadziły się w salkach katechetycznych na okolicznościowym spotkaniu.
W czasie rozpoczętych na początku lutego ferii zimowych zorganizowano dla dzie­ci bal przebierańców oraz gry i zabawy sportowe, w których uczestniczyło ponad 300 milusińskich.
W czwartek (11.02.) przeżywaliśmy Światowy Dzień Chorych. W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym gościliśmy ks. Biskupa Ordynariusza Andrzeja Czaję, a u nas w kościele udzielaliśmy chorym i seniorom Sakramentu Namaszczenia Chorych oraz spotkaliśmy się z 50-osobową grupą seniorów przy cieście i kawie.
W poniedziałek (15.02.) w salkach katechetycznych odbyło się spotkanie dzięk­czynne dla 80-osobowej grupy parafian budujących nasze Opolskie Betlejem.
W rozpoczętym czasie Wielkiego Postu kazania pasyjne wygłosił ks. Krzysztof Faber, dyrektor Radia „Plus", natomiast rekolekcje wielkopostne - ks. prof. Erwin Mateja.
W międzyczasie zorganizowano halowe mistrzostwa ministrantów dekanatu Opole-Szczepanowice w piłce nożnej oraz 17 Plebiscyt „Najlepsi z Najlepszych" dla 150 niepełnosprawnych województwa opolskiego.
Tradycyjnie w Niedzielę Palmową (28.03.) uczestniczyliśmy w liczącej blisko 4 km Drodze Krzyżowej z Wójtowej Wsi do kościoła; poszczególne stany niosły 14 wymownych krzyży.
Rzetelnie przygotowana Liturgia Wielkiego Tygodnia wprowadziła nas w radosny klimat Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, które zakończyliśmy „Zajączkiem" dla dzieci i dorosłych.
Katastrofa prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem (10.04.) zainspirowała bar­dzo wielu parafian do uczestnictwa w specjalnych Nabożeństwach Różańcowych i Mszach św. odprawianych w niedziele 11 i 18 kwietnia 2010 roku.
W niedzielę (25.04.) przeżywaliśmy parafialny Odpust ku czci św. Józefa, któremu tym razem przewodniczył nasz były wikary, ks. Rudolf Świerc - Proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu.
Dzień później, w poniedziałek (26.04.) ks. Biskup Jan Kopiec udzielił naszej mło­dzieży Sakramentu Bierzmowania.
W niedzielę (2.05.) odbyła się uroczystość I Komunii Św., do której przystąpiło 37 dzieci.
Kolejne dni miesiąca maja to Dni Modlitw o dobre urodzaje, ze stosownymi proce­sjami błagalnymi, rozpoczęcie tegorocznych dni fatimskich, nabożeństwa majowe oraz pięknie przygotowany Dzień Matki z nabożeństwem i programem słowno-muzycz­nym pod Grotą Miłosiernego Chrystusa.
Padające od wielu dni ulewne deszcze spowodowały, że tegoroczną procesję Boże­go Ciała (3.06.) poprowadzono wyjątkowo w kościele.
W niedzielę (13.06.) zorganizowano Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Do­chód z imprezy był przeznaczony na letni wypoczynek dzieci naszej parafii.
W okresie wakacyjnym, nasz wikary ks. Leszek Machulak wraz z opiekunami i wychowawcami oraz 38-osobową grupą Dzieci Maryi, komentatorek i scholistek prze­bywali na 6-dniowym wypoczynku w Mszanie Górnej oraz z 30 ministranta­mi i lektorami w Istebnej.
Z kolei odchodzący po 3-letniej pracy duszpasterskiej w naszej parafii ks. wikary Piotr Kierpal przebywał z młodzieżą w Zakopanem.
Od wtorku (24.08.) rozpoczął pracę duszpasterską neoprezbiter ks. Piotr Maciejski.
W dniach 27-29.08. odbyła się kolejna, 81 piesza pielgrzymka na Górę św. Anny.
Nowy rok szkolny i katechetyczny tradycyjnie rozpoczął się 1.09.
Tegoroczne „Dożynki-Żniwniok" miały miejsce już w I niedzielę września (5.09.) ze względu na odbywający się w Kampusie Politechniki Opolskiej Festiwal Piosenki Polskiej, a tegorocznymi starostami dożynkowymi byli Gabriela Strzys i Joachim Pawleta.
W październiku przeżywaliśmy nabożeństwa różańcowe, rocznicę konsekracji na­szego kościoła, solidnie przygotowaną Niedzielę Papieską oraz dekanalne nabożeń­stwo różańcowe dla księży i wiernych, któremu przewodniczył ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Czaja.
W sobotę (30.10.) 50-osobowa grupa Liturgicznej Służby Ołtarza wraz z ks. wika­rym Leszkiem Machulakiem przebywała na wycieczce autokarowej w Piekarach Ślą­skich, zwiedzała „Muzeum Chleba" w Radzionkowie oraz szalała na basenie w Tar­nowskich Górach.
Natomiast w dniach 12-14.11. ks. wikary Piotr Maciejski z grupą młodzieży uczest­niczył w wyjeździe formacyjno-wypoczynkowym w Nysie.
Zgodnie z rozporządzeniem ks. Bpa Ordynariusza Andrzeja Czai, pod koniec listo­pada przeprowadzono wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej na kadencję 2010-2015. Oprócz 24 członków nowej PRD, wybrano i mianowano Parafian do Rad Po­mocniczych: Kobiet, Konsultacyjnej, Caritas i Honorowej. Miało to na celu większe zaktywizowanie parafian w dzieło rozwoju wspólnoty św. Józefa. Uroczyste zaprzysiężenie odbyło się w niedzielę (28.11.).
W Adwencie miały miejsce tradycyjne Roraty dla dzieci (wieczorem) i dorosłych (rano), akcja charytatywna św. Mikołaja, rzetelnie przygotowane przyjęcie do grona: Dzieci Maryi, scholi, ministrantów; rozpoczęła się także budowa 12 "Żywej Szopki" - „Opolskiego Betlejem".
W II Niedzielę Adwentu (5.12.), po 4-tygodniowym kursie przygotowawczym, ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Czaja upoważnił 4 naszych parafian do sprawowania funk­cji Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. Zostali nimi: Marek Gabriel, Andrzej Sko­rupka, Artur Szymaniec i Piotr Walecko.
Bezpośrednio przed Świętami Bożego Narodzenia, w środę (22.12.) w hali „Okrą­glak", odbyła się 17 już Wigilia dla Samotnych, Bezdomnych i Potrzebujących miasta Opola, której przewodniczył ks. Bp Ordynariusz Andrzej Czaja. Ugościliśmy 1200 osób.
W II Święto Bożego Narodzenia (26.12.) w naszym parafialnym „Opolskim Betle­jem" przeżywaliśmy wraz z ks. Bp Ordynariuszem oraz 2 tys. osób 12. Opolskie Kolędowanie.
Dwa dni później, w święto Młodzianków, po uroczystej Mszy św. w kościele, dzie­ci naszej parafii spotkały się przed Szopką aby podziękować Bożej Dziecinie za do­brze i godnie przeżyte Święta.
 
Z ważniejszych dokonań materialnych 2010 roku trzeba wymienić:
- zakup (jak co roku) 6000 litrów oleju opalowego, celem ogrzania kościoła w okresie jesienno-zimowym;
- całkowitą komputeryzację kancelarii parafialnej;
- wymianę 14 okien na nowe - plastikowe, we wszystkich salkach katechetycz­nych;
- modernizację kawiarenki parafialnej dla dzieci i młodzieży;
- remont 3 pomieszczeń plebanijnych;
- dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci, młodzieży oraz 5 tur­nusów 10-dniowych w Rabce dla matek z dziećmi.
 

Valid XHTML and CSS.