Sakramenty Święte Email
sobota, 29 września 2012 19:14

SAKRAMENTY ŚWIĘTE

 
Według Katechizmu Kościoła Katolickiego "Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją" (KKK 1131).
Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego (KKK 1210).
 

SAKRAMENTY KOŚCIOŁA: Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia, Pokuta, Namaszczenie Chorych, Kapłaństwo, Małżeństwo.

 

SAKRAMENTALIA - tutaj

 
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
 
Udzielanie:
Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy w naszej parafii w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o g. 11.30.
Wymagane dokumenty:
- świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
- dokumenty tożsamości rodziców,
- dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania),
- zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego (jest praktykującym katolikiem).
Rodzice chrzestni:
- ukończyli 16 rok życia,
- przyjęli sakramenty wtajemniczenia (Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie),
- prowadzą życie zgodne z wiarą
 
SAKRAMENT BIERZMOWANIA
 
Udzielanie:
Sakrament Bierzmowania w naszej parafii jest udzielany uczniom klasy III gimnazjum w obecności księdza biskupa, który przewodniczy Mszy św. w intencji kandydatów, ich rodziców i świadków.
Przygotowanie:
Odbywa się w szkole w ramach katechezy i przy parafii w cyklu 3 letnich spotkań w salkach
Świadek bierzmowania:
- ukończył 16 rok życia,
- przyjął sakramenty wtajemniczenia (Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie),
- prowadzi życie zgodne z wiarą,
- może być to ojciec lub matka bierzmowanego
 
SAKRAMENT EUCHARYSTII
 
Msze św. w dni powszednie:
- g. 6.30, 18.00
Msze św. szkolne:
- g. 17.00 - w czwartki dla dzieci
- g. 19.00 - w I piątki m-ca dla młodzieży
W niedziele:
- g. 18.00 (sobotni wieczór), 6.30, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00
Msza św. obrzędowa:
- g. 11.30 - w każdą I niedzielę m-ca z udzielaniem sakramentu chrztu św.
- g. 11.30 - w ostatnią niedzielę m-ca z błogosławieństwem rocznych dzieci
Nabożeństwo wieczorne:
W dni powszednie:
- g. 18.30 - w miesiącach: maju, w I piątki m-ca ku czci NSPJ
- g. 17.30 - w październiku
- g. 18.30 - w pierwszych dniach listopada różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach-zaleckach
Nieszpory:
- g. 15.30 - w niedziele
Nabożeństwo Fatimskie:
- g. 20.30 - od maja do lipca w każdy 13-ty dzień m-ca
- g. 18.00 - od sierpnia do października
Odwiedziny chorych:
- g. 10.00 - w każdą I sobotę m-ca
 

SAKRAMENT POKUTY i POJEDNANIA

 
Okazja do spowiedzi św.:
- codziennie od g. 6.15 (przed poranną Mszą św.)
- codziennie od g. 17.40 (przed wieczorną Mszą św.)
- w niedziele w czasie każdej Mszy św. (po kazaniu)
 
SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Udzielanie:
W każdej chwili, w razie potrzeby można wezwać kapłana, aby udzielił sakramentu chorych.
W I sobotę każdego m-ca odwiedzamy naszych chorych w ich domach. Prosimy wcześniej zgłosić chorego w kancelarii lub w zakrystii. Oprócz tego na Dzień Chorego, który przypada 11 lutego każdego roku sprawujemy Mszę św. w intencji chorych z naszej parafii, w czasie której udzielamy wspólnotowo Sakramentu Namaszczenia Chorych.
 

SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA

 
Informacje dla kandydatów do Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu:
Adres:
Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opole
ul. Drzymały 1c, skr. poczt. 246, 45-342 Opole
Informacje:
77 44 24 001 - furta, 77 44 24 003 - rektorat
Strona internetowa: www.wsd.opole.pl
 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Termin ślubu:
Do uzgodnienia w kancelarii parafialnej na minimum 3 m-ce przed planowaną datą. Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.
Wymagane dokumenty:
- dokumenty tożsamości,
- świadectwo chrztu św. (ważne jest 6 miesięcy od daty wystawienia),
- świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej,
- dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne są 6 miesiący od daty wystawienia)
Przygotowanie narzeczonych:
Narzeczeni są zobowiązani do odbycia specjalnego kursu - nauk przedślubnych.
Narzeczeni powinni odbyć również trzy spotkania w Poradni Rodzinnej (w naszym dekanacie poradnia znajduje się w Winowie).
Po odbytym kursie narzeczeni otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w naukach przedmałżeńskich.
W dzisiejszych czasach narzeczeni zawierają małżeństwa konkordatowe, kościelnie zawarte pociągają także skutki cywilne obowiązujące w polskim prawie.
 

Valid XHTML and CSS.