Rada duszpasterska 2010-2015 Email
piątek, 21 września 2012 02:23
Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej na nową kadencję lata 2015-2020 odbędą się w kwietniu br.
 
Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) jest wspieranie proboszcza, jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego (Pierwszy Synod Diec. Opolskiej). Kadencja PRD trwa 5 lat. W roku 2010 z rozporządzenia ks. biskupa Andrzeja Czai we wszystkich parafiach diecezji odbyły się wybory i zatwierdzenie nowych Rad Duszpasterskich obowiązujących do roku 2015.
 
Członkowie PRD: Baron Robert, Bartusz Joachim, Bastek Gabriela, Botor Józef, Jaszkowic Urszula, Jaworska Małgorzata, Josek Irena, Kowalski Gerard, Kurpierz Robert, Nowak Jan, Padiasek Elżbieta, Pawleta Łucja, Piechaczek Zygmunt, Poliwoda Gerard, Rink Manfred, Schichta Waldemar, Scześniok Edward, Skowronek Lidia, Skóra Bogusława, Szewczuk Stefania, Toborek Stanisław, Walecko Marianna, Śp. Wilczek Joachim, Winiarz Ryszard.
 
W skład PRD wchodzą również nasi panowie Nadzwyczajni Szafarze Komunii św.: Dawid Marian, Kabaciński Mirosław, Krawczyk Paweł, Martyński Joachim, Mateja Rudolf, Piechota Antoni, Poliwoda Jerzy, Pryszcz Józef, Szweda Piotr, Toczek Andrzej, Gabriel Marek, Skorupka Andrzej, Szymaniec Artur, Walecko Piotr.
 
Wybory do PRD przeprowadza komisja wyborcza, wybrana z dotychczasowych członków, której przewodniczy proboszcz lub inny wyznaczony przez niego kapłan.
W skład PRD wchodzą:
a) z wyboru proboszcza:
- kapłani pracujący w parafii oraz rektorzy kościołów znajdujących się w jej granicach;
- przedstawiciele zgromadzeń zakonnych mieszkających lub prcaujących na terenie parafii;
- przedstawiciele parafialnych zespołów duszpasterskich (nadz. pomocnicy Eucharystii, katecheci, przedstawiciele parafialnej Caritas, duszp. rodzin, małych wspólnot relig., służba kościelna, organiści itd.);
- inni parafianie dobrani ze względu na ich zaangażowanie w parafii oraz kompetencje zawodowe;
b) z wyboru parafian: parafianie wybrani według zasad diecezjalnych.
 
RADY POMOCNICZE:
 
RADA KOBIET
W skład Rady Kobiet wchodzą: Baron Krystyna, Baron Małgorzata, Baron Urszula, Bartusz Maria, Botor Maria, Dragan Jolanta, Fidkowska Maryla, Golec Lidia, Kasperek Irena, Knop Bożena, Kotula Krystyna, Kowalska Maria, Koza Krystyna, Krawczyk Joanna, Krok Maria, Kuchnia Elżbieta, Langosz Kornelia, Malaka Ilona, Matuszok Maria, Otulak Teresa, Pawleta Aniela, Pichaczek Maria, Piechota Maria, Poliwoda Barbara, Pryszcz Ingryda, Rink Rozwita, Schichta Helena, Strzys Gabriela, Szweda Maria, Szymaniec Gabriela, Toczek Beata, Winiarz Anna.
 
RADA KONSULTACYJNA
W skład Rady Konsultacyjnej wchodzą: Baron Jerzy, Baron Piotr, Botor Rafał, Broma Reinhold, Cap Maria, Cielniaszek Tadeusz, Dorotnik Rajmund, Kroll-Lockwi Lilianna, Kusek Katarzyna, Malaka Gerard, Pawluś Stanisław, Ryśnik Barbara, Schichta Paul, Troszyński Tadeusz.
 
RADA HONOROWA
W skład Rady Honorowej wchodzą: Baron Jerzy, Biaś Władysław, Botor Manfred, Cebula Alfred, Cebula Maksymilian, Chrobok Jerzy, Czok Józef, Drewniok Ernest, Groehl Leon, Grysko Erwin, Gwóźdź Magdalena, Huncza Józef, Kania Werner, Kotula Gerhard, Kotula Konrad, Kulik Ludwik, Makiola Jerzy, Malaka Paweł, Matuszok Ernest, Piechaczek Jan, Piechota Rudolf, Poliwoda Józef, Schütz Dieter, Sordoń Róża, Telega Irena, Tokarz Wojciech, Wierzgalla Jan.
 
RADA CARITAS
W skład Rady Caritas wchodzą: Adamska Donata, Botor-Midek Gabriela, Mamicka Ewa, Misiurska Bożena, Padiasek Dominika, Piechota Magdalena, Poliwoda Maria, Przybyła Ewelina, Walecko Gabriela, Ziółkowska Joanna.
 

Valid XHTML and CSS.