Rok 2007 Email
piątek, 21 września 2012 02:03

ANNO DOMINI 2007

 
Rok 2007 rozpoczęliśmy tradycyjnym Opłatkiem Ludzi Sportu Opolszczyzny i Kon­certem Kolęd w wykonaniu znanego kwartetu wokalno-muzycznego Płaczek-Skiba.
Kolejne 3 tygodnie to tak bardzo ważne dla każdej wspólnoty odwiedziny duszpaster­skie.
Na przełomie stycznia i lutego zorganizowano dla dzieci półkolonie. Dzieci z księżmi wikarymi chodziły m.in. na lodowisko, kręgle, do kina. Odbył się również dla blisko 100 najmłodszych milusińskich bal przebierańców.
Uroczyście obchodzony Dzień Chorych i kolejny Plebiscyt dla Niepełnosprawnych rozpoczęły Wielki Post. Rekolekcje wielkopostne głoszone przez ks. Waldemara Mu­siola - dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Opolu oraz głęboko przeżywane piękne Oratorium „Chrystus" w wykonaniu 100-osobowego chóru i orkie­stry pod batutą ks. Jana Kowolika (1.04.) wprowadziły nas w klimat Świąt Wielkanoc­nych i przepięknej tego roku wiosny.
W drugi dzień świąt (9.04.) zorganizowano „Zajączka" dla kilkuset dzieci i doro­słych.
Dwa dni później nasza młodzież przystąpiła do sakramentu Bierzmowania. Uro­czystości przewodniczył ks. Bp Paweł Stobrawa.
W niedzielę 29.04. przeżywaliśmy parafialny odpust, a kazania wygłosił ks. Marian Kluczny.
Od kilku miesięcy trwały przygotowania do pierwszych po wielu latach Prymicji. Pochodzący z terenu naszej parafii z ul. Chmielowickiej ks. Grzegorz Krenc w sobotę (26.05.) przyjął święcenia kapłańskie, a dzień później w naszym kościele odprawił pierwszą Mszę św. Prymicyjną.
Tegoroczna uroczystość Bożego Ciała (7.06.) rozpoczęła się w dzielnicy Szczepanowice. Procesyjnie, poprzez 4 ołtarze z Najświętszym Sakramentem, podążaliśmy do naszego kościoła.
Dwa dni później zorganizowano pielgrzymkę sportowców Opola na Jasną Górę, a w niedzielę (10.06.) 25-lecie I Komunii Św., na które to spotkanie przybyło 37 jubi­latów z kraju i z zagranicy.
W pierwszą wakacyjną niedzielę (24.06.) odbył się kolejny Festyn Rodzinny, z któ­rego dochód tradycyjnie przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów wakacyjnego wypoczynku 114 dzieci naszej parafii.
We wtorek (10.07.) w 10. rocznicę tragicznej powodzi, która dotknęła Opole, a szczególnie naszą parafię, odprawiliśmy Mszę św. błagalną i dziękczynną. Dzięk­czynną za to, że podźwignęliśmy się z tego kataklizmu, który widać na zdjęciach sprzed 10 lat m.in. na ul. Biasa.
W niedzielę 15.07. błogosławieństwa prymicyjnego udzielił nam nowowyświę­cony kapłan ks. Piotr Kierpal, który został mianowany przez ks. Abpa Alfonsa Nossola nowym wikarym, w miejsce odchodzącego do Kietrza ks. Zbigniewa Cieślę. Dwa tygodnie później (29.07.) gościliśmy z kazaniami misjonarza z Peru ks. Jana Lachowieckiego, a miesiąc później (26.08.) misjonarza z Madagaskaru o. Mariusza Ka­sperskiego; wsparliśmy też finansowo ich placówki misyjne.
Pod koniec sierpnia (24-26.08.) pieszo pielgrzymowaliśmy na Górę św. Anny, w niedzielę(9.09.) przeżywaliśmy „Dożynki-Żniwniok 2007", którego starostami byli Rozwita Rink i Piotr Baron. Nasz parafialny kościół udekorowany płodami ziemi i koroną żniwną prezentował się niezwykle okazale.
Rozpoczęty nowy rok szkolno-katechetyczny, nabożeństwa różańcowe, nabożeń­stwa za zmarłych, po raz pierwszy zorganizowane widowisko ku czci św. Marcina (11.11.), podczas którego rozdano 1000 rogali czy pierwsze posiedzenie nowo po­wstałego przy parafii Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży „Józef" (18.11.) przygotowywały do godnego przeżycia Adwentu, podczas którego odprawiano Rora­ty, rozwożono wcześniej przygotowane paczki (12.11) św. Mikołaja dla dzieci, chorych i seniorów. W tym czasie odbyły się również: Dzień Ministranta i Dzieci Maryi, pod­czas których przyjęto kandydatów do tych grup parafialnych.
Rozpoczęto budowę (8.12.) Parafialnego Betlejem u św. Józefa, którego finałem było Opolskie Kolędowanie pod przewodnictwem ks. Bpa Pawła Stobrawy.
W sobotę (22.12.) zorganizowaliśmy XIV Wigilię dla Samotnych i Potrzebujących naszego miasta. Przy uroczystej kolacji spotkało się 1100 osób, a ks. Abp Alfons Nossol dzielił się z zaproszonymi Gośćmi opłatkiem, pochylając się nad ludźmi pokrzyw­dzonymi przez los.
 

Z dokonań remontowo-inwestycyjnych tego roku w parafii trzeba wymienić:

- wyposażenie prezbiterium w ozdobny krzyż procesyjny

- obłożenie krzeseł i ławek w prezbiterium stosownym materiałem

- zakup 2 nowych ornatów, kapy i obrusów ołtarzowych

- wyposażenie placu kościelnego i plebanijnego w żeliwno-drewniane ławki oraz 16 stołów i ławek na uroczystości parafialne

- zakup projektora multimedialnego na potrzeby grup parafialnych

- wykonanie kapitalnego remontu łazienek dla ks. wikarych.

 

Valid XHTML and CSS.