Historia kościoła Email
sobota, 15 września 2012 21:03
Wszystkie teksty i zdjęcia zamieszczone w dziale HISTORIA KOŚCIOŁA pochodzą z parafialnej pracy monograficznej pt. OPOLE-SZCZEPANOWICE 2009, wydanej z okazji JUBILEUSZU 80-LECIA istnienia kościoła i parafii pw. św. Józefa.
 
Autorzy: J. Stemplewski i J. Kałuża.
 
 
 
SŁOWO WSTĘPNE
 
W dniach 12-13 września 2009 roku parafia Św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach będzie przeżywała skromny Jubileusz 80 rocznicy wybudowania kościoła i powstania parafii. Stało się to przyczynkiem do napisania zwięzłej i krótkiej historii tej zaodrzańskiej Wspólnoty.
Autorzy tekstu w swoim zamyśle przedstawiają genezę budowy, ukazują sylwetki dotychczasowych Księży Proboszczów, wyliczają pracujących do tej pory w parafii Księży Wikarych oraz wywodzące się z terenu parafii powołania kapłańskie i zakonne. W ostatnim rozdziale w sposób kalejdoskopowy ukazano różnorod­ność pracy duszpasterskiej w poszczególnych okresach duszpasterzowania ze szczególnym zaakcentowaniem ostatniego 20-lecia, które ze względu na szybki rozwój techniki fotograficznej pozwoliło na szersze zdjęciowe udokumentowanie pracy duszpasterskiej.
Jednocześnie jestem świadomy, że pozycja ta nie do końca spełnia wymogi pracy monograficznej. Żywię jednak nadzieję, że przyczyni się chociażby w najmniejszym stopniu do poszerzenia wiedzy przez obecnych, jak i byłych parafian mieszkających zagranicą, szczególnie w Niemczech.
Pragnę serdecznie podziękować autorom zdjęć /m. in. Jerzemu Stemplewskiemu/ i tekstu za żmudną pracę archiwalną, wyrażając również wielką wdzięczność inż. Józefowi Kałuży za duży wkład w wydanie niniejszej parafialnej monografii.
 
Ks. Prałat Zygmunt Lubieniecki
Proboszcz parafii św. Józefa
w Opolu-Szczepanowicach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valid XHTML and CSS.