Relikwie Św. Jana Kantego Email
sobota, 10 maja 2014 10:38

PATRON DOBROCI I MIŁOSIERDZIA

 

W poniedziałek 20 października 2014 r. o godz. 10.00 zostały wprowadzone do naszego kościoła Relikwie Św. Jana Kantego (1390-1473). Uroczystej Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił biskup opolski Andrzej Czaja. Obecny był także delegat kardynała Stanisława Dziwisza z Krakowa, ks. infułat Władysław Gasidło, strażnik grobu Św. Jana Kantego. Eucharystię koncelebrowało liczne duchowieństwo diecezji opolskiej, na czele z rektorem WMSD w Opolu, dziekanem Wydziału Teologicznego UO oraz księżmi infułatami, prałatami, dziekanami, proboszczami i duszpasterzami akademickimi przy modlitewnym wsparciu kleryków Seminarium Duchownego. Obecni byli również przedstawiciele świata akademickiego na czele z rektorem Politechniki Opolskiej, rektorami i profesorami opolskich uczelni. Msza św. była sprawowana w intencji Społeczności Akademickiej miasta Opola i Parafii Św. Józefa. Liturgię uświetnił chór, orkiestra i schola oraz Liturgiczna Służba Ołtarza i poczty sztandarowe. Po Mszy św. odbyły się krótkie uroczystości pod pomnikiem Św. Jana Kantego. W związku z tym ważnym wydarzeniem dla parafii i diecezji zostały przygotowane specjalne zaproszenia oraz pamiątkowy obrazek z wizerunkiem Św. Jana Kantego. Już w kwietniu br. został wydany numer specjalny Listu Parafialnego pt. OPOLE: AKADEMICKOŚĆ I MIŁOSIERDZIE. Nad głównym wejściem do kościoła został przygotowany i zawieszony okolicznościowy baner z napisem: ŚW. JANIE KANTY - WSTAWIAJ SIĘ ZA NAMI.
Ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Czaja składa PARAFIANOM gorące podziękowanie za wzorowe przygotowanie Uroczystości wprowadzenia Relikwii Św. Jana Kantego, szczególnie Orkiestrze, Chórowi, Scholi, Szafarzom, Liturgicznej Służbie Ołtarza oraz pracownikom kościelnym.
Od 20 października 2014 r. w każdy poniedziałek po Mszach św. g. 6.30 i 18.00 odmawiana jest Litania do św. Jana Kantego.
 

GALERIA - tutaj

ŚW. JAN KANTY - tutaj

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OPOLE: AKADEMICKOŚĆ I MIŁOSIERDZIE

  
 W tym miejscu należy pokrótce wyjaśnić jaki związek religijny, ale i przyczynowy mają te Relikwie z świetlaną postacią Jana Pawła II, a naszym miastem Opolem. Jan Paweł II, jeszcze jako Ks. Karol Wojtyła, przez część swojego życia pracował duszpastersko i naukowo w Krakowie przy Kolegiacie św. Anny. Tam spotykał się ze studentami i profesorami na Mszach św., Nabożeństwach i wykładach religijnych. W tejże Kolegiacie znajduje się nagrobek św. Jana Kantego, któremu to świętemu Ks. Karol Wojtyła oddawał swoją szczególną cześć. W swoich wykładach Ks. profesor Karol Wojtyła bardzo często zawiązywał do postaci św. Jana Kantego sugerując, że powinien być dla wielu, szczególnie dla młodzieży, „świetlaną postacią historyczną", z której można czerpać bogactwo ideałów, szacunek dla drugiego człowieka oraz praktykowanie ludzkiego miłosierdzia.
 
W 2011 r. Politechnika Opolska sąsiadująca z kościołem parafialnym św. Józefa obchodziła swoje 45-lecie istnienia. Już dwa lata wcześniej, z inspiracji Ks. prof. dr hab. Tadeusza Doli z Uniwersytetu Opolskiego oraz ówczesnego Rektora Politechniki Opolskiej profesora Jerzego Skubisa, wybrano właśnie św. Jana Kantego jako Patrona tego Jubileuszu. Dzięki społecznej hojności Dobrodziejów i Darczyńców, na dziedzińcu Kampusu Politechniki Opolskiej stanął wymowny POMNIK ŚWIĘTEGO, wykonany we wrocławskiej pracowni profesora Ryszarda Gluzy. W dzień liturgicznego wspomnienia św. Jana Kantego – 20.10.2011 r. – następuje ceremonialne odsłonięcie i poświęcenie pomnika. Rozpoczęła je Msza św. odprawiona w kościele św. Józefa w Opolu, której przewodniczył Ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Czaja w otoczeniu Ks. Prałata Zygmunta Lubienieckiego, proboszcza parafii, Ojca Prowincjała Wojciecha Ziółka z Krakowa oraz zaproszonych kapłanów. Jakże stosownie do tego wydarzenia korespondują słowa Ks. Infułata Władysława Gasidły, strażnika grobu św. Jana Kantego. Otóż, cytując za Ks. Gasidłą: „...Święty bardzo pragnął być wśród ludzi, aby im służyć i pomagać". I tak weszliśmy w obszar dzisiejszego życia, które nakazuje nam posługiwać się rozumem, wiarą, sercem jak i troską nad potrzebującymi.
 
Logicznym następstwem chęci takiego postępowania była nieśmiała propozycja sprowadzenia z Krakowa Relikwii św. Jana Kantego. Po wielu konsultacjach, dzięki życzliwości obecnego Rektora profesora Marka Tukiendorfa, inspiracji profesora Jerzego Skubisa, Ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Czaja wyznaczył kościół św. Józefa w Opolu jako miejsce przechowywania Relikwii. Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz, poprzez Ks. Infułata Władysława Gasidłę, przychylił się do tej prośby i wydał DEKRET zezwalający na przekazanie tychże Relikwii do Opola.
 
RELIKWIE ŚW. JANA KANTEGO W OPOLU to dla wielu chrześcijan symbol WIARY, a także możliwość naśladowania cnót Świętego – AKADEMICKOŚCI i MIŁOSIERDZIA – które tak bardzo są potrzebne współczesnemu człowiekowi. OPOLE – również jako miasto AKADEMICKIE (Politechnika, Uniwersytet, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, Wyższa Szkoła Bankowa, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne) otrzymuje w darze POSTAĆ, która nie tylko dla Społeczności Akademickiej, również dla wielu mieszkańców Opola, może być WZOREM do naśladowania, ale także nobilitacji naszego miasta.
Już dzisiaj ZAPRASZAMY Społeczność Akademicką i Wiernych Opola na uroczystość w poniedziałek 20.10. o godz. 10.00.
 
 

Montaż pomnika 2011 - tutaj

Msza św., odsłonięcie i poświęcenie pomnika - tutaj

Odsłonięcie pomnika - tutaj

 

Valid XHTML and CSS.