Witamy na stronie parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach
Spotkanie DFK Email
czwartek, 26 stycznia 2017 15:20

Spotkanie DFK Opole Szczepanowice - Wójtowa Wieś

 

W zeszłą niedzielę w naszych salkach parafialnych odbyło się spotkanie grupy DFK. 

Co ten skrót oznacza? Cóż nie wszyscy wiedzą! Otóż DFK to Deutcher Freundschaftskreis

W wielkim skrócie jest to grupa dbająca o tradyje i historie, ale również świadomość, że śląsk to miejsce, gdzie styka się wiele narodowości i kultur. Polska Czeska i Niemiecka często się tu spotykają i mieszają.. DFK dba szczególnie o korzenie i kulturę ludzi, któzy urodzili się kiedy na śląsku mówiono językiem niemieckim, a języka polskiego uczono się dopiero po wojnie. Warto dbać o zwyczaje, tradycje i język, gdyż są one wielkim bogactwem a zaniedbane szybko znikają.

 

Na spotkaniu, które poprowadzili Piotr Kotulla i Jerzy Kuchania, członkowie DFK przede wszystkim spotkali się w licznym gronie, aby przy wspólnym stole porozmawiać, powspominać i snuć plany na cały rok, który jest przed nami. Samo spotkanie było już wartościowe samo w sobie. 

Ponadto śpiewaliśmy kolędy i pastorałki, a zwieńczeniem spotkania był wspaniały występ Orkiestry św. Józefa.

 

ZDJĘCIA

 

16266202 1326892384044546 6165634022303877367 n

 
Dzień Babci i Dziadka Email
sobota, 21 stycznia 2017 17:59

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 

Wszystkim Babciom i Dziadkom, Ołmom i Ołpom życzymy wszyskiego co dobre i piękne! NIech Dobry Bóg stale obdarza was potrzebnymi łaskami, dobrym zdrowiem i potrzebnymi siłami, a Matka Najświętsza pod swym płaszczem chroni od wszelkiego zła. Niech choroby i słabości z dala się trzymają, a dzieci i wnuki najmocniej na świecie Kochają!!

 

babcia-i-dziadek 22940202

 
Świętego Jana... Email
wtorek, 27 grudnia 2016 12:12

27. XII. Świętego Jana...
jan-apost

 

W święto św. Jana błogosławi się wino. Jest ono wyjątkowym napojem, gdyż to właśnie wino zostało przez Pana Jezusa wybrane, aby stawało się Jego krwią podczas Eucharysti. Wino od zawsze miało wielkie znaczenie nie tylko w tradycji Izraela, ale i wielu kulturach. Służy nie tylko do świętowania, ale dobre wino również miało i ma do dziś właściwości lecznicze. Dlatego błogosławi się wino aby przynosiło nam zdrowie i tak jak błogosławieństwem św. Jan usunął truciznę, tak niech usunięta zostanie spośród nas nienawiść, która jest trucizną a kwitnie wzajemna miłość.

 

Teksty obrzedu błogosławieństwa:

Tradycja mówi, że nieżyczliwi ludzie przygotowali św. Janowi kubek zatrutego wina. Apostoł pobłogosławił wino i w ten sposób uwolnił je od trucizny. Na tę pamiątkę błogosławimy dzisiaj wino i prosimy Boga, aby nas uwolnił od wszelkiej trucizny nienawiści i podtrzymywał wśród nas wzajemną miłość, do której św. Jan Apostoł na wzór samego Jezusa tak gorąco zachęcał swoich uczniów.

 

Bardzo wymowna jest również sama modlitwa błogosławieństwa:

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Twój Syn Jednorodzony, nasz Pan, Jezus Chrystus, ustanawiając Eucharystię, obrał wino jako znak Nowego Przymierza we Krwi swojej. Pobłogosław † to wino i zachowaj od niebezpieczeństwa choroby tych, którzy będą je kosztować. Za wstawiennictwem świętego Jana, ucznia, którego Jezus miłował, umacniaj wśród nas wzajemną zgodę i bratnią miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.

 

Zaś podczas tego obrzędu można również przeczytać fragment z Pisma Świętego. Księga mądrości Syracha 31, 27-31

Wino dla ludzi jest życiem,
jeżeli pić je będziesz w miarę.
Jakież ma życie ten, który jest pozbawiony wina?
Stworzone jest ono bowiem dla rozweselenia ludzi.
Zadowolenie serca i radość duszy
daje wino pite w swoim czasie i z umiarkowaniem.
Udręczeniem dla duszy jest zaś wino pite w nadmiernej ilości,
wśród podniecenia i zwady.
Pijaństwo powiększa szał głupiego na jego zgubę,
osłabia siły i sprowadza rany.
Na uczcie przy piciu nie rób wymówek bliźniemu
ani nie lekceważ go z powodu jego wesołości;
nie mów mu słów obelżywych
ani nie drażnij go żądaniem zwrotu [długu]!

 

Na końcu kapłan może wypowiedzieć słowa: Pijcie wino miłości św. Jana!


 
Boże Narodzenie Email
sobota, 24 grudnia 2016 09:35

Błogosławionych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

Niech rozpoczynający się czas świętowania wielkiej tajemnicy narodzin naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, będzie czasem pełnym pokoju i miłości, którą w nasze życie zawsze wnosi Ten, który jest Emmanuelem, Bogiem z Nami, księciem pokoju i wszelkiego dobra oraz miłości. Niechaj te święta wniosą do naszych domów pojednanie i szczęście, które aniołowie w dniu Bożego narodzenia z okrzykiem Gloria in excelsis Deo przynosili aniołowie!


narodzenie-Pana-Jezusa Copy

 

Wszystkim Parafianom, drogim gościom i każdemu kto czyta te słowa! Życzymy pięknych, zdrowych i przede wszystkim Bożych Świąt!


- Duszpasterze parafii św. Józefa

 
Św. Mikołaj Email
poniedziałek, 05 grudnia 2016 23:58

Święty Mikołaj, biskup

 

 

JEST JUŻ FOTORELACJA Z WIZYTY MIKOŁAJA !!

 

 

Dziś wspomnienie św. Mikołaja! Jest szczególnie ukochany przez dzieci dzień, gdyż wspominając świętego naśladujemy jego miłość do bliźniego wzajemnie obdarowując się prezentami. Św. Mikołaj szczególnie troszczył się o ubogich i ludzi w potrzebie przygotowując dla nich to czego tak bardzo potrzebowali. Mikołaj po dziś dzień motywuje do dzielenia się uśmiechem i tym co mamy z drugim człowiekiem! Tak oto nasza młodzież przygotowywała w poniedziałek wieczorem paczki dla św. Mikołaja z przyniesionych przed dobre serca darów. Wszyskim, którzy przynieśli choć orzecha niech Dobry Bóg błogosławi, a św. Mikołaj uprasza tego czego najbardziej nam w życiu potrzeba!

m3 Copy

 

Zachęcamy również do lektury aby lepiej zapoznać się z sylwetką świętego :)

mik

Święty Mikołaj
Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Miał ułatwić zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. O tym wydarzeniu wspomina Dante w "Boskiej komedii". Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre w południowej Turcji), podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne. Cuda, które czynił, przysparzały mu jeszcze większej chwały. Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców z Miry na karę śmierci za jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do aż tak surowego wyroku, św. Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by uprosić dla swoich wiernych ułaskawienie.
Kiedy indziej miał swoją modlitwą uratować rybaków od niechybnego utonięcia w czasie gwałtownej burzy. Dlatego odbiera cześć również jako patron marynarzy i rybaków. W czasie zarazy, jaka nawiedziła jego strony, usługiwał zarażonym z narażeniem własnego życia. Podanie głosi, że wskrzesił trzech ludzi, zamordowanych w złości przez hotelarza za to, że nie mogli mu zapłacić należności. Św. Grzegorz I Wielki w żywocie Mikołaja podaje, że w czasie prześladowania, jakie wybuchło za cesarzy Dioklecjana i Maksymiana (pocz. wieku IV), Święty został uwięziony. Uwolnił go dopiero edykt mediolański w roku 313. Biskup Mikołaj uczestniczył także w pierwszym soborze powszechnym w Nicei (325), na którym potępione zostały przez biskupów błędy Ariusza (kwestionującego równość i jedność Osób Trójcy Świętej).
Po długich latach błogosławionych rządów Mikołaj odszedł po nagrodę do Pana 6 grudnia (stało się to między rokiem 345 a 352). Jego ciało zostało pochowane ze czcią w Mirze, gdzie przetrwało do roku 1087. Dnia 9 maja 1087 roku zostało przewiezione do włoskiego miasta Bari. 29 września 1089 roku uroczyście poświęcił jego grobowiec w bazylice wystawionej ku jego czci papież bł. Urban II.
Najstarsze ślady kultu św. Mikołaja napotykamy w wieku VI, kiedy to cesarz Justynian wystawił mu w Konstantynopolu jedną z najwspanialszych bazylik. Cesarz Bazyli Macedończyk (w. VII) w samym pałacu cesarskim wystawił kaplicę ku czci Świętego. Do Miry udawały się liczne pielgrzymki. W Rzymie św. Mikołaj miał dwie świątynie, wystawione już w wieku IX. Papież św. Mikołaj I Wielki (858-867) ufundował ku czci swojego patrona na Lateranie osobną kaplicę. Z czasem liczba kościołów św. Mikołaja w Rzymie doszła do kilkunastu. W całym chrześcijańskim świecie św. Mikołaj miał tak wiele świątyń, że pewien pisarz średniowieczny pisze: "Gdybym miał tysiąc ust i tysiąc języków, nie byłbym zdolny zliczyć wszystkich kościołów, wzniesionych ku jego czci". W XIII wieku pojawił się zwyczaj rozdawania w szkołach pod patronatem św. Mikołaja stypendiów i zapomóg.
O popularności św. Mikołaja jeszcze dzisiaj świadczy piękny zwyczaj przebierania się ludzi za św. Mikołaja i rozdawanie dzieciom prezentów. Podobiznę Świętego opublikowano na znaczkach pocztowych w wielu krajach. Postać św. Mikołaja uwieczniło wielu malarzy i rzeźbiarzy. Wśród nich wypada wymienić Agnolo Gaddiego, Arnolda Dreyrsa, Jana da Crema, G. B. Tiepolo, Tycjana itd. Najstarszy wizerunek św. Mikołaja (z VI w.) można oglądać w jednym z kościołów Bejrutu.
W Polsce kult św. Mikołaja był kiedyś bardzo popularny. Jeszcze dzisiaj pod jego wezwaniem jest aż 327 kościołów w naszej Ojczyźnie. Po św. Janie Chrzcicielu, a przed św. Piotrem i Pawłem najpopularniejszy jest św. Mikołaj. Do najokazalszych należą kościoły w Gdańsku i w Elblągu. Ołtarzy Mikołaj posiada znacznie więcej, a figur i obrazów ponad tysiąc. Zaliczany był do Czternastu Orędowników. Zanim jego miejsce zajął św. Antoni Padewski, św. Mikołaj był wzywany we wszystkich naglących potrzebach.

Święty Mikołaj Postać Świętego, mimo braku wiadomości o jego życiu, jest jedną z najbardziej barwnych w hagiografii. Jest patronem Grecji, Rusi, Antwerpii, Berlina, Miry, Moskwy, Nowogrodu; bednarzy, cukierników, dzieci, flisaków, jeńców, kupców, marynarzy, młynarzy, notariuszy, panien, piekarzy, pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, rybaków, sędziów, studentów, więźniów, żeglarzy.

 
św. Szczepan Email
poniedziałek, 26 grudnia 2016 13:24

II Dzień Świąt Bożego Narodzenia


Św. Szczepana

Dziś wspominamy św Szczepana pierwszego męczennika, który z miłości do Pana Jezusa rodzi się dla nieba. Tredycyjnie błogosławi się w tym dniu owies..
A czy wiesz jaka to tradycja? Skąd się wzięła i jak jest przeżywana? Zapraszamy do małej lektury :)

1226-bl-owsa

Kto w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia będzie miał okazję przebywać na uroczystej sumie w okolicach Podegrodzia, przekona się, jak ziarno owsa łechce za koszulą. W dzień świętego Szczepana – pierwszego męczennika za wiarę chrześcijańską – rolnicy święcą ziarna jedynego wiosennego zboża, które już niedługo zasieją na topniejących od śniegu polach. Po mszy św. na zebranych w kościele pada deszcz ziaren owsa, którym obrzucają się miejscowi, by w ten sposób zapewnić sobie zdrowie, szczęście, a przede wszystkim obfitość urodzaju w nowym roku. Zwyczaj jest pamiątką kamienowania męczennika, patrona kamieniarzy, chorych, opętanych, umierających, a nawet koni. W górzystym terenie Małopolski, gdzie ongiś nie udawały się bardziej wartościowe odmiany zbóż, owies był podstawą utrzymywania się wielu gospodarstw. Dlatego sądeccy gospodarze przywiązywali wielką wagę do tego obyczaju, który był zapewne niegdyś na rękę miejscowym proboszczom – rozrzucone na posadzce ziarno przechodziło na własność plebani. Im bogatszy był gospodarz, tym więcej owsa przynosił. Na wchodzących do kościoła parobcy wysypywali całe worki zboża! Z czasem te rozrzutne praktyki, ku niezadowoleniu wiejskich plebanów, zostały zakazane przez biskupa. Do dziś przetrwał jednak zwyczaj święcenia chociaż symbolicznej garści owsa. Anna Plata, gospodyni z Mokrej Wsi koło Podegrodzia, opowiada, że jeszcze do niedawna owsiane harce odbywały się w całej wsi. – Sypano się nie tylko w kościele i pod kościołem, ale chodzono w grupach po domostwach z kolędą i świątecznymi życzeniami na urodzaj. Kolędnicy obsypywali także domowników, za co ci obdarowywali ich najczęściej świątecznymi smakołykami. Choć dziś już raczej nie chadza się z owsem do sąsiadów, po mszy św. chłopcy wsypują całe garście za koszulę, oczywiście najchętniej młodym pannom. Dawniej prawie każdy niósł owies w zawiązanej na supełek chusteczce. Poświęconą garstkę zanosiło się do sąsieka i wsypywało do zboża, które czekało na wiosenny zasiew. Wiosną, przed zasiewem, gospodarz musiał zrobić na początku pola niewielkie koło, a w nim znak krzyża. Tu wraz z modlitwą wrzucał gęsto pierwsze ziarna, które wiosną wschodziły, tworząc soczyście zielony znak krzyża – znak śmierci i zmartwychwstania, zapowiedź odradzającego się życia.

 
Zmarli parafianie Email
środa, 07 grudnia 2016 14:41

Z żalem zawiadamiamy, że zmarla nasza parafianka:

 

 Śp. 

 Anna Majchrowicz - , zm 18.10.2017, zam ul. Chmielowicka. Msza pogrzebowa 21.10.2017 o godz 14:00, na cmentarzu Opole Półwieś w nowej kaplicy.

 

 

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie..

 

znicz1

 
Roraty Email
poniedziałek, 28 listopada 2016 15:15

CZAS NA RORATY !!

 

roraty-300x199

Wszyscy dobrze wiemy, że nadszedł wreszcie czas Adwentu. Pierwsza Niedziela Adwentu już za nami, podczas której przypomnieliśmy sobie znaczenie tego pięknego i ważnego okresu przed Bożym Narodzeniem. Nieodłącznym elementem Adwentu są Roraty!! Codziennie gromadzimy się rano o 6:30 wtedy szczególnie zapraszamy dorosłych, oraz specjalnie dla dzieci i młodzieży roraty o godzinie 18:00.

 

Nie zawlekajcie ani nie planujcie innych rzeczy, kiedy rozpoczynają się tak ciekawe roraty! Towarzyszyć nam będzie w drodze do Bożego Narodzenia troje dzieci Hiacynta, Franciszek i Łucja. Prowadzić nas oni będą do lepszego zrozumienia ważnej nauki Pana Boga, którą przekazywała im Matka Boże w dalekim kraju Portugalii a dokładnie w Fatimie.

 UWAGA !!

Codziennie na naszej stronie internetowej w tym artykule pojawiać się będą również pytania

zadawane przez księdza na każdych roratach, żebyście mogli je w domu sobie przypomnieć.

Następnie zapisać na papierowym serduszku odpowiedzi

(trzeba koniecznie napisać na nim również swoje imię i nazwisko)

Wszystkie serca biorą udziałw losowaniu. Jeśli odpowiedzi będą prawidłowe, czekają na was wspaniałe NAGRODY!!

 

 Pytania:

Poniedziałek 28.11

1) Wymień imiona trójki dzieci, którym objawiła się Maryja

2) Gdzie się to wydarzyło (można napisać nazwę miejscowości)

 

Wtorek 29.11

1) Jaki obowiązek miałą Łucja?

 

Środa 30.11

1) W jakie zabawy lubiły się bawić dzieci z Fatimy?

 

Czwartek 1.12

1) W jaki sposób dzieci odmawiały różaniec?

2)Dlaczego tak szybko odmawiały modlitwę?

 

Piątek 2.12

1) Co przyniósł ze sobą Anioł, który pokazał się Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji?

 

Sobota 3.12

1) Wymień datę pierwszego objawienia się Maryi

2)O co Matka Boża prosiła dzieci?

 

II TYDZIEŃ RORAT

Poniedziałek 5.12

1) Czy Hiacynta miała zachować milczenie w sprawie objawień?

 

Wtorek. 6.12

1) Jaki prezent Pan Jezus obiecał każdemu człowiekowi?

2) Kto najbardziej przeraził się wizji piekła?

 

Środa 7.12

1) Co zrobili Franciszek i Hiacynta, gdy Łucja musiała iść z mamą do Proboszcza?

2) Co to jest Akt Strzelisty?

 

Czwartek 8.12

1) Jaka uorczystość obchodzona jest 8 grudnia czyli dziś?

 

Piątek 9.12

1) Co dzieci ofiarowały swoim rówieśnikom?

 

Sobota 10.12

1) Jak nazywa się broń, którą dała nam Maryja?

 

III Tydzień Rorat

 

Poniedziałek 12.12

1) Co takiego znalazły dzieci?

2) Dlaczego się obwiązały?

 

Wtorek 13.12

1) Z jakiej przyjemności dzieci miały zrezygnować?

 

Środa 14.12

1) Gdzie pewnego razu znalazły się dzieci z Fatimy?

2) Co takiego robiły z ludźmi, których tam spotkały?

 

Czwartek 15.12

1) Kto nie chciał uwierzyć Łucji w to, że widzi Matkę Bożą?

 

PIątek 16.12

1) Do kogo udała się Łucja z mamą ?

 

Sobota 17.12

1) Jaki cud Matka Boża ukazała ludziom na niebie?

 

IV Tydzień Rorat

 

Poniedziałek 19.12

1) Gdzie musiała udać się Hiacynta?

2) Co w tej sytuacji zrobiłą Łucja?

 

Wtorek 20.12

1) Co Matka Boża obiecała dzieciom?

 

Środa 21.12

1) Jak się nazywa nakrycie głowy biskupa?

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 28

Valid XHTML and CSS.