Witamy na stronie parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach
Wizytacja Biskupia Email
poniedziałek, 27 marca 2017 21:35

Kanoniczna Wizytacja Biskupia 

 

bp2

Obecność księdza biskupa w naszej parafialnej wspólnocie była niezwykle ożywiającym wydarzeniem. Przez dwa dni modlitwy i spotkań ks. bp Rudolf Pierskała spotkał się z naszymi duszpasterzami, radą parafialną, seniorami, młodzieżą i dziećmi, a przede wszystkim dla całej wspólnoty celebrował Eucharystię, modląc się za nas wszytskich..

Szczególnie piękne byłby momenty, gdy ks. biskup udzielał sakramentu chorych, odwiedził dzieci w szkole, które bardzo żywo i radośnie przyjęły tak dostojnego gościa. Również na spotkaniu z młodzieżą i LSO bp. Rudolf wykazał się niezwykłą łatwością nawiązania kontaktu z naszą młodzieżą.

Głównym przekazem, dla nas wszystkich, ktróy ks. bp. Pierskała do nas kierował to, by zawsze być wiernym swoim obowiązkom, które spoczywają na naszych barkach, obowiązkom, które dobrowolnie podjęliśmy. Jeśli jesteś Ojcem lub Matką, bądź nim jak najlepszym, bądź wiernym mężem i kochającą żoną. Dzieci słuchajcie rodziców i jak najpilniej wykonujcie obowiązki ucznia. Trwajcie przede wszystkim przy Bogu, uczcie się od NIego jak żyć i jak wytrwać w moim powołaniu, zadaniu życiowym. Tak można skrócić słowa: Róbmy co do nas należy. Trwajcie przy Bogu, trwajcie na modlitwie, a On o wszystko troszczyć się będzie. 

 

ZDJĘCIA!!

 

 
Kanoniczna wizytacja biskupia Email
sobota, 18 marca 2017 07:48

Odpust w Naszej Parafii i

 

Odwiedziny Biskupa

sw joze patron

Już w najbliższy poniedziałek obchodzimy Uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W naszej parafii to szczegóna uroczystość naszego patona! Tego dnia, każdy z nas może uprosić szczególne łaski dla siebie, swojej rodziny i swoich zmarłych.

ODPUST św. Józefa - to nie tylko nazwa i podniosłe obchodzenie święta. To konkretna łaska i przywilej danej parafii na mocy którego, każdy kto tego dnia:

- Przyjmie komunię świętą

- jest w stanie łaski uświęcającej (po spowiedzi, lub bez grzechu ciężkiego na sumieniu)

- odrzuca swoją wolą wszelkie przywiązanie do grzechu

- odmówi modlitwę w intencjach wyznaczonych przez papieża

- uczestniczy w uroczystej Mszy świętej

Może uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie wszystkich kar sprawiedliwie należnych nam za popełniane w życiu grzechy, brak pokuty i niedokonane zadośćuczynienie, czyli nienaprawione szkody i zło wyrządzone drugiemu człowiekowi i względem Boga. Kto uzyska Odpust, może być pewien, że Bóg w miłosierdziu swoim daruje wszelkie kary, a Odpust ofiarowany zmarłym otwiera im niebo.

Dlatego nie pozwólmy, aby tak cenne dary Bożej dobroci zostały przez naszą nieuwagę niewykorzystane!


Jednocześnie zamieszczamy charmonogram spotkań z księdzem Biskupem i zachęcamy do niepowtarzalnego spotkania z

Apostołem naszych czasów!

 

Poniedziałek 20.03.2017r. – uroczystość św. Józefa

18.00 w int. PARAFIAN i GOŚCI

19.00 Spotkanie z 18-osobową Parafialną Radą Duszpasterską.

Adoracja N. Sakr. W kościele od g. 10:00-17:00. Msza św. poranna o godz. 9:00

Wtorek 21.03.2017r.

8.55 Wizytacja w PSP nr 10

10.35 Wizytacja w PSP nr 28

11.30 Wizytacja cmentarzy na terenie parafii

12.00 Kancelaria parafialna

14.00 Sakrament chorych i błog. lurdzkie: Seniorzy i chętni

14.45 Spotkaniegrup parafialnych i Koronka do Miłosierdzia Bożego: Róże Różańcowe, Bractwo św. Józefa, Rodziny Szensztackie, Szafarze Komunii św.

16.00 Spotkanie kandydatów do Bierzmowania (kl. I-III)

16.30 Spotkanie Lit. Sł. Ołtarza, Dzieci Maryi, Scholi

17.00 Spotkanie modlitewne z kapłanami parafii.

ZAPRASZAMY PARAFIAN I GOŚCI do uczestnictwa w spotkaniach religijnych z Ks. Biskupem.

 
Urodziny ks. Proboszcza Email
piątek, 17 lutego 2017 13:35

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ godz.10:00, NA MSZĘ ŚWIĘTĄ W

INTENCJI

NASZEGO KSIĘDZA PROBOSZCZA!

 

Księże Proboszczu przyjmij z serca płynące życzenia!


życzenia proboszcz

 
Spotkanie DFK Email
czwartek, 26 stycznia 2017 15:20

Spotkanie DFK Opole Szczepanowice - Wójtowa Wieś

 

W zeszłą niedzielę w naszych salkach parafialnych odbyło się spotkanie grupy DFK. 

Co ten skrót oznacza? Cóż nie wszyscy wiedzą! Otóż DFK to Deutcher Freundschaftskreis

W wielkim skrócie jest to grupa dbająca o tradyje i historie, ale również świadomość, że śląsk to miejsce, gdzie styka się wiele narodowości i kultur. Polska Czeska i Niemiecka często się tu spotykają i mieszają.. DFK dba szczególnie o korzenie i kulturę ludzi, któzy urodzili się kiedy na śląsku mówiono językiem niemieckim, a języka polskiego uczono się dopiero po wojnie. Warto dbać o zwyczaje, tradycje i język, gdyż są one wielkim bogactwem a zaniedbane szybko znikają.

 

Na spotkaniu, które poprowadzili Piotr Kotulla i Jerzy Kuchania, członkowie DFK przede wszystkim spotkali się w licznym gronie, aby przy wspólnym stole porozmawiać, powspominać i snuć plany na cały rok, który jest przed nami. Samo spotkanie było już wartościowe samo w sobie. 

Ponadto śpiewaliśmy kolędy i pastorałki, a zwieńczeniem spotkania był wspaniały występ Orkiestry św. Józefa.

 

ZDJĘCIA

 

16266202 1326892384044546 6165634022303877367 n

 
Świętego Jana... Email
wtorek, 27 grudnia 2016 12:12

27. XII. Świętego Jana...
jan-apost

 

W święto św. Jana błogosławi się wino. Jest ono wyjątkowym napojem, gdyż to właśnie wino zostało przez Pana Jezusa wybrane, aby stawało się Jego krwią podczas Eucharysti. Wino od zawsze miało wielkie znaczenie nie tylko w tradycji Izraela, ale i wielu kulturach. Służy nie tylko do świętowania, ale dobre wino również miało i ma do dziś właściwości lecznicze. Dlatego błogosławi się wino aby przynosiło nam zdrowie i tak jak błogosławieństwem św. Jan usunął truciznę, tak niech usunięta zostanie spośród nas nienawiść, która jest trucizną a kwitnie wzajemna miłość.

 

Teksty obrzedu błogosławieństwa:

Tradycja mówi, że nieżyczliwi ludzie przygotowali św. Janowi kubek zatrutego wina. Apostoł pobłogosławił wino i w ten sposób uwolnił je od trucizny. Na tę pamiątkę błogosławimy dzisiaj wino i prosimy Boga, aby nas uwolnił od wszelkiej trucizny nienawiści i podtrzymywał wśród nas wzajemną miłość, do której św. Jan Apostoł na wzór samego Jezusa tak gorąco zachęcał swoich uczniów.

 

Bardzo wymowna jest również sama modlitwa błogosławieństwa:

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Twój Syn Jednorodzony, nasz Pan, Jezus Chrystus, ustanawiając Eucharystię, obrał wino jako znak Nowego Przymierza we Krwi swojej. Pobłogosław † to wino i zachowaj od niebezpieczeństwa choroby tych, którzy będą je kosztować. Za wstawiennictwem świętego Jana, ucznia, którego Jezus miłował, umacniaj wśród nas wzajemną zgodę i bratnią miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.

 

Zaś podczas tego obrzędu można również przeczytać fragment z Pisma Świętego. Księga mądrości Syracha 31, 27-31

Wino dla ludzi jest życiem,
jeżeli pić je będziesz w miarę.
Jakież ma życie ten, który jest pozbawiony wina?
Stworzone jest ono bowiem dla rozweselenia ludzi.
Zadowolenie serca i radość duszy
daje wino pite w swoim czasie i z umiarkowaniem.
Udręczeniem dla duszy jest zaś wino pite w nadmiernej ilości,
wśród podniecenia i zwady.
Pijaństwo powiększa szał głupiego na jego zgubę,
osłabia siły i sprowadza rany.
Na uczcie przy piciu nie rób wymówek bliźniemu
ani nie lekceważ go z powodu jego wesołości;
nie mów mu słów obelżywych
ani nie drażnij go żądaniem zwrotu [długu]!

 

Na końcu kapłan może wypowiedzieć słowa: Pijcie wino miłości św. Jana!


 
Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes - Światowy Dzień Chorego 11 lutego Email
sobota, 11 lutego 2017 10:37

Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes - Światowy Dzień Chorego 11 lutego

 

maryja lourdes

 

Objawienia Matki Bożej w Lourdes w 1858 r. są niezwykle ważnym wydarzeniem historycznym i równocześnie wielkim Bożym darem dla Kościoła oraz całej ludzkości.

 

W tym sanktuarium Jezus Chrystus za pośrednictwem swojej Matki, Maryi, nieustannie przemienia serca milionów pielgrzymów przybywających tam każdego roku, uzdrawiając ich dusze i ciała. To właśnie w takich miej scach j ak Lourdes w sposób namacalny odkrywa się prawdę słów Chrystusa: że to, co decyduje o historii ludzkości i wiecznym szczęściu każdego człowieka, jest zakryte przed "mądrymi i roztropnymi" - czyli takimi, którzy nie kierują się logiką wiary, natomiast "zostaje objawione prostaczkom" - czyli ludziom, dla których wiara w Jezusa Chrystusa staje się najcenniejszym skarbem. Kochający Bóg nieustannie do nas apeluje: "Jeżeli nie uwierzycie, nie zrozumiecie" (por. Iz 7, 9). To znaczy: jeżeli nie uwierzycie w istnienie tajemnicy Boga, który stał się prawdziwym człowiekiem w łonie Maryi Dziewicy, zamykacie sobie możliwość poznania prawdy i drogę życia wiecznego.

 

Dla naszej parafii św. Józefa jest to szczególny dzień w którym modlimy się przez wstawiennictwo Matki Bożej, którą wzywamy jako uzdrowienie chorych. Jest to przecież szczególne przesłanie i dar Maryi z Lourdes. Tego dnia Kościół szczególnie obdarowuje wiernych łaską Chrystusa, łaską uzdrawiania. Każdy kto pragnie doświadczyć uzdrowienia i umocnienia powinien bez wahania przyjść i przyjąć sakrament uzdrowienia, oraz to szczególne Lourdzkie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Jednakże pamiętajmy, że łaska Boża działać w pełni może tylko na człowieku, który godnie przyjmuje sakrament, czyli jest w stanie łaski uświęcającej. Grzesząc tracimy ją, gdy z żalem wyznajemy nasze grzechy w sakramencie pokuty i pojednania możemy powrócić do stanu świętości i w pełni cieszyć się Bożą pomocą. 

Można zatem odwrócić popularne przysłowie "W zdrowym ciele, zdrowy duch" na "Zdrowy duch daje zdrowe ciało"

 

Nie da się pominąć faktu, że ten dzień jest w naszej parafii również dniem spotkania osób starszych i chorych. Miła atmosfera przy kawie i cieście, czas na rozmowę.. To również jest również ważnym elementem i miłym wydarzeniem dla osób, które już nie mogą sobie pozwolić na częste wychodzenie z domu i czasem cierpią samotność.

Zwłaszcza nasi najmłodsi parafianie nie pozostają obojętni i przygotowują artystyczną oprawę całego wydarzenia, zwłaszcza śpiewem i grą na instrumentach.

 

Foto relacja ZDJĘCIA!

 
Dzień Babci i Dziadka Email
sobota, 21 stycznia 2017 17:59

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 

Wszystkim Babciom i Dziadkom, Ołmom i Ołpom życzymy wszyskiego co dobre i piękne! NIech Dobry Bóg stale obdarza was potrzebnymi łaskami, dobrym zdrowiem i potrzebnymi siłami, a Matka Najświętsza pod swym płaszczem chroni od wszelkiego zła. Niech choroby i słabości z dala się trzymają, a dzieci i wnuki najmocniej na świecie Kochają!!

 

babcia-i-dziadek 22940202

 
św. Szczepan Email
poniedziałek, 26 grudnia 2016 13:24

II Dzień Świąt Bożego Narodzenia


Św. Szczepana

Dziś wspominamy św Szczepana pierwszego męczennika, który z miłości do Pana Jezusa rodzi się dla nieba. Tredycyjnie błogosławi się w tym dniu owies..
A czy wiesz jaka to tradycja? Skąd się wzięła i jak jest przeżywana? Zapraszamy do małej lektury :)

1226-bl-owsa

Kto w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia będzie miał okazję przebywać na uroczystej sumie w okolicach Podegrodzia, przekona się, jak ziarno owsa łechce za koszulą. W dzień świętego Szczepana – pierwszego męczennika za wiarę chrześcijańską – rolnicy święcą ziarna jedynego wiosennego zboża, które już niedługo zasieją na topniejących od śniegu polach. Po mszy św. na zebranych w kościele pada deszcz ziaren owsa, którym obrzucają się miejscowi, by w ten sposób zapewnić sobie zdrowie, szczęście, a przede wszystkim obfitość urodzaju w nowym roku. Zwyczaj jest pamiątką kamienowania męczennika, patrona kamieniarzy, chorych, opętanych, umierających, a nawet koni. W górzystym terenie Małopolski, gdzie ongiś nie udawały się bardziej wartościowe odmiany zbóż, owies był podstawą utrzymywania się wielu gospodarstw. Dlatego sądeccy gospodarze przywiązywali wielką wagę do tego obyczaju, który był zapewne niegdyś na rękę miejscowym proboszczom – rozrzucone na posadzce ziarno przechodziło na własność plebani. Im bogatszy był gospodarz, tym więcej owsa przynosił. Na wchodzących do kościoła parobcy wysypywali całe worki zboża! Z czasem te rozrzutne praktyki, ku niezadowoleniu wiejskich plebanów, zostały zakazane przez biskupa. Do dziś przetrwał jednak zwyczaj święcenia chociaż symbolicznej garści owsa. Anna Plata, gospodyni z Mokrej Wsi koło Podegrodzia, opowiada, że jeszcze do niedawna owsiane harce odbywały się w całej wsi. – Sypano się nie tylko w kościele i pod kościołem, ale chodzono w grupach po domostwach z kolędą i świątecznymi życzeniami na urodzaj. Kolędnicy obsypywali także domowników, za co ci obdarowywali ich najczęściej świątecznymi smakołykami. Choć dziś już raczej nie chadza się z owsem do sąsiadów, po mszy św. chłopcy wsypują całe garście za koszulę, oczywiście najchętniej młodym pannom. Dawniej prawie każdy niósł owies w zawiązanej na supełek chusteczce. Poświęconą garstkę zanosiło się do sąsieka i wsypywało do zboża, które czekało na wiosenny zasiew. Wiosną, przed zasiewem, gospodarz musiał zrobić na początku pola niewielkie koło, a w nim znak krzyża. Tu wraz z modlitwą wrzucał gęsto pierwsze ziarna, które wiosną wschodziły, tworząc soczyście zielony znak krzyża – znak śmierci i zmartwychwstania, zapowiedź odradzającego się życia.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 28

Valid XHTML and CSS.